PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

(Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 5.6.2001.)

Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Kimmo Sundström, varapuheenjohtajana Tauno Wallendahr, sihteerinä Timo Meltti, tilintarkastajina Unto Söderman ja Kalevi Korppi sekä varatilintarkastajina Marja Meltti ja Arvo Keinänen. Yhdistyksen kokouksia pidettiin kolme (17.4., 15.5. ja 2.12.), hallituksen kokouksia kuusi (18.1., 17.4., 4.5., 17.8., 14.10. ja 16.11.).

Jäsenistö

Vuoden alussa jäseniä oli kuusi.Vuoden lopussa A-jäseniä oli seitsemän ja K-jäseniä 19, yhteensä 26 jäsentä.

Talkoot

Yhdistys hoiti Vapaa Ajattelija –lehden numeroiden 1, 2 ja 3 postituksen talkoovoimin. Enempää numeroita ei ilmestynyt vuonna 2000.

Kirjamyynti

Yhdistys ryhtyi keväällä myymään Raimo Toivosen toukokuussa julkaisemaa kirjaa Papit kansalaissodassa. Kirja myi hyvin ja oli ylivoimaisesti eniten myyty ateistinen teos vuonna 2000.

Kesäretki

Yhdistyksen kotisivu avattiin. Kotisivua hoiti Justus Sahlberg lokakuun alkuun saakka.

Yhdistys järjesti retken Arvo Keinäsen kesämökille kesäkuussa.

Yhdistys järjesti 27.8. kesäretken Pohjois-Kymen Vapaa-ajattelijain hautausmaalle, Kuusankoskelle. Retken annista julkaistiin juttu Vapaa Ajattelijan numerossa 6/2000.

Unto Söderman, Tauno Wallendahr ja Kimmo Sundström tarkastivat kesällä ja kunnallisvaalipäivänä 22.10. vaalipaikkojen kuntoa tarkoituksena varmistua siitä, ettei esillä ole uskonnollista aineistoa vaalitoimitusta häiritsemässä. Vaalitoimitsijat joutuivat poistamaan uskonnollisen aineiston vaalihuoneiden seiniltä.

Unto Södermanin taidenäyttely Fortumin henkilökunnan ruokalassa, Helsingissä oli nähtävillä 12.11.-31.12.

Juhlapuhujien tuki

Yhdistys jatkoi Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäsenien tukemista kulukorvauksen muodossa. Kulukorvausta maksettiin enintään 200 markkaa/puhe ja enintään 2.000 markkaa/kalenterivuosi/henkilö.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut olivat A-jäseniltä 40 mk ja K-jäseniltä 100 mk.

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä. Tuloslaskelma on 111,30 markkaa ylijäämäinen. Tase 31.12.2000 on 5.381,49 markkaa.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?