PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

PAT VAATII VAPAUTUSLAIN KUMOAMISTA
   (11.3.2008)

Puolustusministeriö julkaisi 30.11.2007 toimikunnan mietinnön "Jehovan todistajien vapauttaminen asevelvollisuuden suorittamisesta - Arvio nykytilanteesta ja sääntelyvaihtoehdoista" (Komiteanmietintö 2007:1). Internetissä mietintö on osoitteessa http://www.
defmin.fi/julkaisut.

Kysymys on Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (645/1985, vapautuslaki) tarpeellisuudesta ja suhteesta perustuslakiin.

Pääkaupunkiseudun ateistit ry antoi mietinnöstä oma-aloitteisen lausunnon 10.3.2008. Ohessa on PAT:n lausunto luettavissa pdf-tiedostona.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja 

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?