PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY TIEDOTTAA

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999

Perustaminen
Yhdistys perustettiin syyspäiväntasauksena 23.9.1999. Perustajajäseniä ovat Timo Meltti, Tauno Wallendahr ja Kimmo Sundström. Perustamiskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Kimmo Sundströmin ja muiksi hallituksen jäseniksi Tauno Wallendahrin ja Timo Meltin.

Hallitus
Heti perustamiskokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Tauno Wallendahrin ja sihteeriksi sekä taloudenhoitajaksi Timo Meltin. Hallitus kokoontui tämän jälkeen 14.10.2000.

Jäsenistö
Kaikkia yhdistykselle lähetettyjä jäsenhakemuksia ei päätetty vuoden 1999 aikana. Yhdistys pyrkii saamaan jäsenikseen vain aktiivisia toimijoita, ei passiivijäseniä. Yhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin kuluneen vuoden aikana kolme uutta jäsentä siten, että jäsenmäärä vuoden lopussa oli kuusi jäsentä.

Liittyminen Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykseksi
Yhdistys hyväksyttiin Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistykseksi liittohallituksen kokouksessa 16.10.1999 äänestyksen jälkeen. Hyväksymistä vastaan äänestivät liittohallituksen jäsenet Eino Huotari, Juha Kukkonen ja Sirkku Sievänen.

Talkoot
Yhdistys hoiti Vapaa Ajattelija -lehden numeroiden 5 ja 6 postituksen talkoovoimin.

Juhlapuhujien tuki
Yhdistys antoi 21.12.1999 tiedotteen, jossa se ilmoitti ryhtyvänsä tukemaan uskonnottomia juhlapuhujia. Tukikelpoisia ovat Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäsenet. Tukea voi saada kulukorvauksen muodossa enintään 200 markkaa/puhe ja enintään 2.000 markkaa/kalenterivuosi/henkilö.

Jäsenmaksut
Yhdistyksen perustamiskokous päätti yhdistyksen jäsenmaksuksi vuoden 1999 osalta 22 markkaa ja vuoden 2000 osalta 80 markkaa. 23.9.-31.12.1999 väliseltä ajalta yhdistys tilitti liittomaksut Vapaa-ajattelijain liitolle. Liittomaksuja maksettiin 20,25 markkaa per jäsen, yhteensä 121,51 markkaa.

Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä. Tuloslaskelma on 1.770,19 markkaa ylijäämäinen. Tase 31.12.1999 on 8.770,11 markkaa.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?