PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

(Hyväksytty kevätkokouksessa 25.4.2004)

Hallinto ja kokoukset

Syyskokoukseen 18.12. asti yhdistyksen puheenjohtajana toimi Kimmo Sundström, varapuheenjohtajana Mikko Kiio, sihteerinä sekä taloudenhoitajana Jari Hakkarainen, tilintarkastajina Unto Söderman ja Kalevi Korppi sekä varatilintarkastajina Marja Meltti ja Arvo Keinänen. Syyskokouksen jälkeen yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jouni Luukkainen, varapuheenjohtajana Kimmo Sundström, sihteerinä sekä taloudenhoitajana Jari Hakkarainen, muuna hallituksen jäsenenä ja juhlapuhujayhdyshenkilönä Mikko Kiio, tilintarkastajina Kalevi Korppi ja Hannu Töyri sekä varatilintarkastajina Marja Meltti ja Arvo Keinänen.

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kolme (30.3., 7.8. ja 18.12.) ja hallituksen kokouksia kuusi (29.12.2002, 11.3., 13.3., 25.6., 22.7., 18.11.). Yhdistyksen ylimääräinen kokous 7.8. hyväksyi uudet säännöt.

Jäsenistö

Vuoden alussa (oikeastaan syyskokouksen 14.12.2002 aikaan) A-jäseniä oli yhdeksän ja K-jäseniä 53 eli yhteensä 62 jäsentä. Vuoden lopussa A-jäseniä oli yhdeksän ja K-jäseniä 74 eli yhteensä 83 jäsentä.

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot

Yhdistyksen kotisivua hoiti Kalevi Korppi. Kirkostaeroamissivu uudistettiin uuden uskonnonvapauslain mukaiseksi. Yhdistyksellä oli puhelinluettelossa yhteystiedot.

Talkoot

Yhdistyksen jäsenet tekivät talkootyötä ja lahjoittivat kertyneet varat yhdistykselle. Yhdistyksen jäsenet myös tekivät yhdistykselle lahjoituksia.

EU-elintarvikejakelu

Yhdistys osallistui jakeluun kaikilla kolmella jakelukierroksella. Metro-lehti ja Kallio-lehti julkaisivat uutisia yhdistyksen jakelusta. Jakelupisteenä toimi Vapaa-ajattelijain liiton toimisto, Neljäs linja 1. Elintarvikkeet varastoitiin yhdistyksen omaan Asunto Oy Hämeentie 16:lta vuokrattuun varastoon. Avunsaajia perheenjäsenet mukaanlukien oli 1210.

Esitelmätilaisuus

Länsimaisen kulttuurin tuhoutumisesta puhui yhdistyksen 23.3. järjestämässä esitelmätilaisuudessa murretutkija, kirjailija Pentti Kähkönen.

Oikeusturvatoiminta

Yhdistys oli vuonna 2002 haastanut Vapaa-ajattelijain liiton käräjäoikeuteen liittokokouksen tekemistä liittoneuvoston jäsenten valinnoista. Yhdistys hävisi juttunsa.

Mielenosoitukset

Yhdistyksen jäsenet osallistuivat Forssan Vapaa-ajattelijain järjestämiin mielenosoituksiin sekä Vasemmistoliiton että Sdp:n Forssan puoluekokouksen 100-vuotismuistojuhlien yhteydessä ja antoivat jälkimmäisellä kerralla lehdistötiedotteen.

Pyrkimys vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin

Yhdistyksen jäsen Jouni Luukkainen toimitti tammikuussa kirjelmän eduskunnan sivistys- ja perustuslakivaliokunnille uskonnonvapauslain käsittelyn yhteydessä ja lähestyi myös suoraan kansanedustajia sähköpostiviestein. Syksyllä kirkkolain jäsenyyspykälän muutoksen yhteydessä eduskunnan hallintovaliokunta merkitsi vastaanotetuksi hänen (pyytämättömän) kirjallisen lausuntonsa uskonnonvapauslain huoltajille antaman vallan puolustamiseksi. Hän julkaisi sanoma- ja aikakausilehdissä 24 mielipidekirjoitusta ja Vapaa Ajattelija -lehdessä yhden artikkelin. Hän toimitti kirjelmän opetusministeriöön vastasyntyneen lapsen uskonnollisesta asemasta päättämisestä. Yhdessä Kimmo Sundströmin kanssa hän selvitti suurimpien kaupunkien menettelytapoja uuden uskonnonvapauslainsäädännön toimeenpanossa ja laati Helsingin ja Espoon osalta asiasta kantelut eduskunnan oikeusasiamiehelle. Väestörekisterikeskus otti huomioon Luukkaisen ja Sundströmin lomakkeita koskevia kommenteja.

Luottamustehtävät Vapaa-ajattelijain liitossa

Jari Hakkarainen ja Unto Söderman toimivat liittoneuvoston varajäseninä.

Liiton jäsenyhdistysten sääntöjen remontointi

Kimmo Sundström tuolloisena Vapaa-ajattelijain liiton toimiston- ja taloudenhoitajana ja Jari Hakkarainen liittoneuvoston varajäsenenä osallistuivat liiton jäsenjärjestöjen sääntöremontteihin.

Juhlapuhujien tuki

Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, erityisesti aloittelevia puhujia (33,64 euroa/puhe ja enintään 336,40 euroa/kalenterivuosi/henkilö).

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut olivat A-jäseniltä 15 euroa ja K-jäseniltä 22 euroa.

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma on 649,68 euroa ylijäämäinen. Tase 31.12.2003 on 1129,34 euroa.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?