PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002

(Hyväksytty kevätkokouksessa 30.3.2003)

Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Kimmo Sundström, varapuheenjohtajana Timo Meltti syyskokoukseen 14.12. saakka, sihteerinä ja taloudenhoitajana Jari Hakkarainen, tilintarkastajina Unto Söderman ja Kalevi Korppi sekä varatilintarkastajina Marja Meltti ja Arvo Keinänen.

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi (5.4. ja 14.12.), hallituksen kokouksia kahdeksan (29.1., 18.3., 27.4., 5.9., 29.9., 27.11., 16.11. ja 29.12.).

Jäsenistö

Vuoden alussa A-jäseniä oli kahdeksan ja K-jäseniä 34, yhteensä 42 jäsentä. Vuoden lopussa A-jäseniä oli yhdeksän ja K-jäseniä 53, yhteensä 62 jäsentä.

Talkoot

Yhdistyksen jäsenet tekivät talkootyötä ja lahjoittivat kertyneet varat yhdistykselle.

Kirjamyynti

Yhdistys ryhtyi keväällä 2000 myymään Raimo Toivosen toukokuussa julkaisemaa kirjaa Papit kansalaissodassa. Kirjamyynnin arvo vuonna 2002 oli 60,56 euroa.

Kotisivu

Yhdistyksen kotisivua hoiti Kalevi Korppi. Kotisivulle perustettiin uusi Uutiset ja artikkelit -osio, jossa julkaistiin paljon ajankohtaisia uutisia.

EU-elintarvikejakelu

Yhdistys osallistui jakeluun kaikilla kolmella jakelukierroksella. Uutislehti 100 ja Metro julkaisivat uutisia yhdistyksen jakelusta. Jakelupisteenä toimi Vapaa-ajattelijain liiton toimisto, Neljäs linja 1. Avunsaajia oli kaikkiaan 628 henkeä. Kelpo talkoolaisten ansiosta jakelu sujui hyvin.

Keväällä avustettiin Järvenpään Vapaa-ajattelijoita heidän elintarvikejakelussaan Järvenpäässä.

Liittokokous

Yhdistyksen edustajana toimi Kimmo Sundström.

Oikeusturvatoiminta

Yhdistys haastoi Vapaa-ajattelijain liiton käräjäoikeuteen. Liittokokous valitsi liittoneuvostoon liiton sääntöjen vastaisesti kaksi jäsentä Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:stä. Pyrkimyksenä on vaalin muuttaminen vähemmän ääniä saaneen jäsenen osalta.

Juhlapuhujien tuki

Yhdistys jatkoi Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäsenien tukemista kulukorvauksen muodossa. Kulukorvausta maksettiin enintään 33,64 euroa/puhe ja enintään 336,40 euroa/kalenterivuosi/henkilö.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut olivat A-jäseniltä 15 euroa ja K-jäseniltä 20 euroa.

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma on 25,47 euroa alijäämäinen (-25,47 e). Tase 31.12.2002 on 517,88 euroa.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?