PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY TIEDOTTAA

KÄRÄJÄOIKEUS HYLKÄSI PKV:N KANTEEN

Helsingin käräjäoikeus jätti osin tutkimatta, osin hylkäsi Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry:n (kantaja) Vapaa-ajattelijain liitto ry:tä (vastaaja) vastaan nostaman kanteen. Tuomio annettiin 26.3.2003. Kantajan vaatimukset jätettiin tutkimatta siltä osin kuin ne perustuivat menettelyvirheeseen ja yhdenvertaisuusperiaatteen rikkomiseen. Muilta osin kantajan vaatimukset hylättiin.

Liittoneuvoston vaali

Oikeusjuttu koski liittokokouksessa 9.6.2002 toimeenpantua liittoneuvoston jäsenten vaalia. Liiton sääntöjen 17 §:n 1 momentin mukaan "Liittoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa liittokokouksessa eri puolilta maata." Tätä vastoin valituksi tuli kaksi liittoneuvoston varsinaista jäsentä Helsingin Vapaa-ajattelijoista, Simo Löfgren (27 ääntä) ja Robert Brotherus (18 ääntä). Kun yhteensä neljä ehdokasta sai saman äänimäärän 18, (Robert Brotherus, Helsinki; Jorma Huha, Salo; Anja Tuomola, Forssa; ja Pentti Suksi, Vaasa) ja paikkoja oli jäljellä vain kolme, arvottiin ehdokkaista se, joka ei tullut valituksi. Arpa osui Pentti Sukseen. Kantajan mielestä tässä tapahtui virhe ja kokouksen olisi pitänyt vahvistaa Suksen tulleen valituksi alueellisen edustavuuden ja toimivuuden perusteella. Koko Pohjanmaalta liittoneuvostoon ei valittu ketään. Ennen vaalin toimittamista kokous hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestysjärjestykseksi, jonka mukaan liittoneuvoston henkilökohtainen varajäsen on kiinnitetty varsinaiseen jäseneen. Jos siis ehdokas tulee valituksi varsinaiseksi jäseneksi, myös hänen varajäsenehdokkaansa tulee automaattisesti valituksi ehdokkaan varajäseneksi. Tämän perusteella kantaja vaati myös Brotheruksen henkilökohtaisen varajäsenen vaihtamista Suksen henkilökohtaiseen varajäseneen.

Kantaja vetosi vuosikymmeniä jatkuneeseen järjestökäytäntöön, jonka mukaan kahta varsinaista liittoneuvoston jäsentä ei ole koskaan valittu samasta liiton jäsenyhdistyksestä.

Kantajan esittämät lisäperustelut

Valmisteluistunnossa 12.3.2003 kantaja esitti, että eräs liittokokousedustaja oli halunnut käyttää puheenvuoron koskien sitä, ettei kahta edustajaa voinut valita samasta yhdistyksestä, mutta hänen puheenvuoronsa oli keskeytetty. Kannanoton esittämisen keskeyttämistä kantaja piti mitättömyysperusteena. Edelleen kantaja katsoi, että liittoneuvoston kahden varsinaisen jäsenen valitseminen samasta jäsenyhdistyksestä oli vastoin yhdistyslain 33 §:n 2 momentin yhdenvertaisuusperiaatetta.

Osa hallituksesta lähetti vetoomuksen käräjäoikeudelle

Aamulla 12.3.2003, ennen valmisteluistuntoa, käräjäoikeudelle oli toimitettu viiden hallituksen jäsenen (Juha Kukkonen, Tauno Lehtonen, Eino Huotari, Jorma Snellman ja Marko Koivuniemi) vetoomus, jossa ilmoitetaan, ettei se, mitä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat asiassa lausuneet, vastannut hallituksen enemmistön kantaa. Käräjätuomari Hannele Lindholm mainitsi istunnossa, että jutussa oli toimitettu oikeudelle muiden kuin kantajan tai vastaajan edustajien kirjelmiä ja soiteltu jatkuvasti eikä hän pitänyt siitä. Vetoomus tai muut kirjelmät eivät olleet vastaajan edustajaksi saapuneen liiton puheenjohtaja Erkki Hartikaisen eivätkä kantajan tiedossa.

Käräjäoikeus katsoi vastaajan jääneen pois istunnosta

Liittohallituksen piti käsitellä liiton vastauksen antamista kokouksessaan lauantaina 8.3.2003. Kokous kuitenkin päätettiin ennen kuin asiaa oli ehditty käsitellä. Liiton puheenjohtaja Erkki Hartikaisella oli oikeuden istunnossa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan allekirjoittama valtakirja edustaa liittoa, ei liittohallituksen antamaa valtuutusta. Käräjätuomari kuuli Hartikaista ikään kuin tämä olisi hyväksytty liiton edustajaksi istunnossa todeten myöskin, ettei kantaja esitä moitetta siitä, jos Hartikainen katsotaan liiton edustajaksi. Tuomion mukaan käräjäoikeus kuitenkin katsoi vastaajan jääneen pois istunnosta.

Kantajan edustaja ei ilmaissut eriävää mielipidettä

Käräjäoikeus katsoi, ettei kantajan edustaja Kimmo Sundström ollut ilmaissut liittokokouksessa äänestyksen yhteydessä eriävää mielipidettä. Hän ei ollut käyttänyt minkäänlaista puheenvuoroa (koska puheenjohtaja ei hänelle sellaista myöntänyt), ei pidättäytynyt äänioikeuden käyttämisestä eikä merkityttänyt eriävää mielipidettä pöytäkirjaan. Käräjäoikeus katsoi, että kantajan edustaja jätti puheenvuoron käyttämättä "seuraamusten pelosta" myötävaikuttaen näin valituksi tulleen liittoneuvoston valintaan. Näin ollen hänellä ei ole asiassa moiteoikeutta.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?