PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

SYYSKOKOUKSEN 2018 PÄÄTÖKSIÄ (12.1.2019)

Yhdistyksen vuoden 2018 sääntömääräinen syyskokous pidettiin hiukan myöhässä 8.1.2019. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Jouni Luukkaisen sekä hallituksen muiksi jäseniksi Jari Hakkaraisen ja Kimmo Sundströmin. Hallitus järjestäytyi 8.1.2019 niin, että yhdistyksen varapuheenjohtaja on Sundström, sihteeri Hakkarainen ja taloudenhoitaja Luukkainen. Toiminnantarkastajiksi syyskokous valitsi Kalevi Korpin ja Hannu Töyrin. Kaikki valitut jatkavat siis entisissä tehtävissään. 

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodeksi 2019. Kokous päätti, että vuoden 2019 jäsenmaksu on K- eli kannattajajäseneltä 35 euroa ja varsinaiseksi eli A- eli aktiivijäseneksi hyväksytyltä 33 euroa. 

Syyskokous hyväksyi myös hallituksen ehdottaman yhdistyksen sääntöjen muutoksen. Yhdistyksen tarkoitusta koskevaan pykälään lisättiin kohta, jonka mukaan yhdistys puolustaa itsenäistä elämänkatsomustietoa julkisen vallan kasvatuksessa ja koulutuksessa kaikkea yhteistä uskonnollista kasvatusta ja opetusta vastaan, ja toinen kohta, jonka mukaan yhdistys tavoittelee tyystin maallista valtiota. Kahdesta tilintarkastajasta siirryttiin yhteen toiminnantarkastajaan. Kevät- ja syyskokoukset yhdistettiin tammi-helmikuussa pidettäväksi vuosikokoukseksi. Uudet säännöt ovat rekisteröitävinä.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?