PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY TIEDOTTAA

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 10.12.2001

Hyvät Jäsenet,

Yhdistyksen syyskokous 10.12.2001 teki mm. seuraavat päätökset:

1. Jäsenmaksut 2002: A-jäsenet 15 €, K-jäsenet 20 €.

2. Henkilövalinnat: Pj Kimmo Sundström, muut hallituksen jäsenet Timo Meltti ja Jari Hakkarainen, tilintarkastajat Kalevi Korppi ja Unto Söderman.

Vapaa Ajattelija -lehti

Lehden tulo katkaistaan niiltä jäseniltä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. Lehden tulo alkaa taas, kun jäsenmaksu on maksettu.

Yleisö- ja esitelmätilaisuudet

Yhdistyksellä on suunnitteilla loppukuusta tai tammikuussa yksi oma yleisötilaisuus. Jäsenet voivat osallistua Helsingin Humanistiyhdistyksen yleisötilaisuuksiin ensi vuoden puolella. Tilaisuudet järjestetään Familia Clubin tiloissa, Suonionkatu 2, 3. krs., kello 18.00-20.00. Seuraavat aiheet ovat tiedossa:

1. Torstaina 17.1.2002 projektipäällikkö Merja Salmi: Verkostot yhteistyömuotoina.

2. Torstaina 14.2.2002 uskontotieteen dosentti Tom Sjöblom: Uskonnon luonnollisuus ja sivilisaation synty - tarua ja totta teeman ympärillä.

3. Torstaina 14.3.2002 sosiologi Heikki Sarmaja: Hume, Darwin ja Westermarckin radikaali-humanistinen moraaliteoria.

4. Torstaina 11.4.2002: Darwin-seuran pj Osmo Tammisalo: Niin moni tulee vastaan - ihmisen parinvalinnan biologiaa ja psykologiaa.

Muuta

Juhlapuhujapalveluiden ja Tauno Wallendahrin sähköpostiosoite on muuttunut. Uusi osoite alla. (tauno.wallendahr@jippii.fi)

Vuokra-asuntoja (1h+kk-2h+kk) Helsingissä ja Vantaalla on ollut tarjolla koko syksyn. Kysyntä on ollut vilkasta. Vuokrahaitari on ollut 2.360-3.350 mk/kk. Jos jäsenten tiedossa on asiallisia vuokralaisehdokkaita, pyytäkää ottamaan yhteys puheenjohtajaan.

Kimmo Sundström
puheenjohtaja

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?