takaisin edelliselle sivulle

 

TIEDOTE

7.8.2005

Heti julkaisuvapaa

 

Uskonnonvapaus kouluissa paranee

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio antoi kesäkuussa

päätöksensä kanteluista, jotka tehtiin toisaalta uuden

uskonnonvapauslainsäädännön toimeenpanosta peruskoulussa ja lukiossa

sekä toisaalta asiaa koskevista Opetushallituksen muistioista.

Päätösten mukaan Opetushallituksen on tarkistettava muistionsa.

 

Lakien paremman noudattamisen sekä muistioiden tarkistuksen kannalta

seuraavat kaksi seikkaa ovat huomioonotettavista tärkeimmät:

 

- Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat, jotka ovat

uskonnonopetuksessa, on ohjattava elämänkatsomustiedon opetukseen,

elleivät huoltajat ole (yhdessä) tehneet tai tee uuden lain vaatimaa

nimenomaista ilmoitusta oppilaan osallistumisesta uskonnonopetukseen.

 

- Uskonnollisista tilaisuuksista, mahdollisen omankin uskonnollisen

yhdyskunnan mukaisista, voi kieltäytyä omantunnonsyistä tarvitsematta

eritellä tai perustella näitä syitä.

 

Toinen kantelijoista, Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n puheenjohtaja

dosentti Jouni Luukkainen, on 5.8.2005 laatinut asiasta tiedotteen:

http://www.ateistit.fi/kantelut/tiedote1.htm.