Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Ei kulttuurilehtitukea Vapaa Ajattelija -lehdelle vuonna 2024 (18.3.2024)

Vapaa-ajattelijain liitto (Poko; pohjoiskoreamaisuudesta) ei saanut lainkaan valtion yleisavustusta kuluvalle vuodelle (2023: 50.000 euroa). Kulttuurilehtiavustusten jaossa kävi samoin: avustus 0 euroa. Haettu avustus oli 7.000 euroa.

Avustusten hakuaika oli 2.10.2023–31.10.2023. Avustukset myöntää Taiteen edistämiskeskus (Taike). Liitto lähetti pääsihteeri Timo Karjalaisen ja puheenjohtaja Jape Lovénin allekirjoittaman hakemuksen hakuajan viimeisenä päivänä. Vapaa Ajattelijan vuosittain ilmestyvä numeromäärä supistui neljään vuonna 2012. Lehti kertoo, että lehteä jo tällöin koetettiin kehittää yleisö- ja kulttuurilehden suuntaan järjestö- ja mielipidelehden asemesta. Aikaisemmin on mainittu, että lehdessä saattaa olla hieman liikaa edunvalvonta-asiaa. Marraskuussa 2023 pidetyssä liittokokouksessa lehteen kirjoittava liittohallituksen jäsen Yki Räikkälä arvioi myös näin. Tilanne on hankala siksi, että lehden tulisi olla kulttuurilehti, mutta samalla jäsen- ja järjestölehti. Varakkailla ulkomaisilla järjestöillä on joskus kaksi lehteä. Toinen on suunnattu laajalle yleisölle, toinen järjestöväelle. Suomessa tähän ei ole varaa.

Lehti mainitsee saaneensa vuonna 2021 kulttuurilehtitukea 5.000 euroa, muttei lainkaan tätä tukea vuosina 2022–2023. Mainitsematta jäi, ettei vuodelle 2022 edes haettu lehtitukea. Näin siitä huolimatta, että talousarviossa oli arvioitu tukea saatavan 7.000 euroa. Ei kerrota, miksi hakemusta ei tehty. Suomessa julkista avustusta ei voi saada hakematta sitä.

Lehti mainitsee olevansa suomenkielinen. Muistan, että joskus harvoin ruotsinkielisiäkin juttuja on julkaistu. Englanninkielisiä juttuja ei ole julkaistu kuten joskus Humanisti-lehdessä.

Palkkioita kirjoittajille lehti ei yleensä maksa, mutta enintään sadan euron palkkiot ovat mahdollisia. Toimitussihteeri ja taittaja saavat palkkion. Näihin on talousarviossa varattu yhteensä 4.500 euroa. Pääasiassa työ tehdään vapaaehtoispohjalla. Suurimmat kuluerät ovat lehden painatuskulut ja postituskulut. Liiton talousarvion mukaan lehden alijäämä on –20.650 euroa, kun lehtituen määräksi arvioitiin 7.000 euroa. Hakemuksen mukaan lehden yksityinen rahoitus on 24.800 euroa, haettu avustus 7.000 euroa ja rahoitus yhteensä 31.800 euroa.

Lehden päätoimittajana on Esa Ylikoski. Lehden tilaushinta on 30 euroa/vuosikerta.

Valtion yleisavustuksen ja lehtituen jääminen nollaan on ylen harvinaista. Vuodesta 1976 alkavan tukihistorian aikana näin on käynyt vain vuonna 1977. Silloin erillistä lehtitukea ei edes vielä ollut. Sitä alettiin jakaa vasta vuonna 1979. Tapahtunut merkitsee omavastuisuuden voimakasta kasvua Pokon toiminnassa.

Kimmo Sundström