Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Ei valtion yleisavustusta Vapaa-ajattelijain liitolle vuonna 2024 (10.1.2024)

Vapaa-ajattelijain liitto (Poko; pohjoiskoreamaisuudesta) ei saa valtion yleisavustusta vuodelle 2024. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä VaVM 14/2023 vp. listattiin avustusta saaneet tahot, Pokoa ei siellä näy.

Liitto koetti vaikuttaa vuonna 2023 asiaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta saadakseen yleisavustuksensa varmemmalle pohjalle kuin mitä se on ollut. Edellisessä hallituksessa vastuuministereinä olivat Antti Kurvinen ja Petri Honkonen. Vuosien 2022 ja 2023 avustuksien saaminen jäi niin sanottujen eduskunnan joululahjarahojen varaan, mutta Poko onnistui saamaan avustusta 50.000 euroa molemmille vuosille. Se on vuodesta 1976 alkaneen tukihistorian huippu.

Tukihistorian aikana yleisavustus on evätty vain vuosina 1977 ja 2019.

Talousarviossa yleisavustuksen määrä 50.000 euroa

Liittokokouksen 4.11.2023 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa liittohallituksen arvio yleisavustuksen määräksi oli 50.000 euroa. Liittohallitus ajatteli kaiken jatkuvan kuten vuosina 2022–2023.

Vuonna 2022 liiton tulot olivat yhteensä 157.380,44 euroa, joista valtion yleisavustus 50.000 euroa oli 31,8 prosenttia. Vuonna 2024 menot eivät oleellisesti muutu. Budjetin tulopuolelta leikkautui nyt iso viipale, noin 30 prosenttia. Liiton taloudenhoitokaudellani 1.1.1988–23.11.2003 liiton varallisuus kasvoi merkittävästi, varojen tuhlaus estettiin ja ne sijoitettiin tuottavasti ja vähäriskisesti ostamalla pääasiassa sijoitusasuntoja. Sen jälkeen vuokratuotot ovat kannatelleen hyvin liiton toimintaa myös silloin, kun valtio on evännyt yleisavustuksen. Vuonna 2022 liiton nettosijoitustuotot olivat 21.579,09 euroa, vaikka asuntojen kunnossapitoon meni 20.239,66 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa nettosijoitustuotoiksi arvioitiin 41.700 euroa.

Yleisavustuksen epäämisen syyt

On monia syitä, joista tapahtunut voi johtua. Tiedon puutteessa on parempi olla sanomatta mitään. Kun yleisavustus vuonna 2019 evättiin, haukuttiin silloinen Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Haukutaanko nyt tiede- ja kultuuriministeri Sari Multala? En kannata sitä.

Avustuksen epäämiseen johtaneet syyt voitaisiin jakaa niihin, joihin Poko ei voi vaikuttaa, ja niihin, joihin se voi vaikuttaa. Olen aikaisemmin arvostellut sitä, että liitto luopui Jyväskylän liittokokouksessa 26.–27.9.2020 poliittisesta sitoutumattomuudestaan ja teki tätä koskevan sääntömuutoksen. Suomessa hallitukset vaihtuvat. Liiton pitäisi toimia siten, että mikä hyvänsä hallitus voisi katsoa suopeasti sen toimintaa.

Vuonna 2024 liiton valtionrahoitus jää nyt sen varaan, saako liitto Vapaa Ajattelija -lehdelle kulttuurilehtitukea vai ei. Tukea haettiin 7.000 euroa ja päätökset saadaan helmikuun loppuun mennessä. Vaikka avustusta tulisi, se ei oleellisesti muuta niukemman talousvuoden kuvaa.

Kun järjestelin Uskontojen uhrien tuki ry:ssä (UUT) vapaa-ajattelun uhreille vertaistukitapahtumaa tammikuussa 2020, Jori Mäntysalo vastasi siihen: ”ei oikeasti voi kuin nauraa ääneen”. Miksi nauraa henkisen väkivallan uhreille? UUT:ssä olen nähnyt paljon pahoin henkisesti ja hengellisesti kärsineitä uskontojen uhreja.

Mäntysalo aloitti Pokon puheenjohtajana 4.11.2023. Hän on jossakin määrin suhtautunut kriittisesti yleiseen valtionapuun ajatellen, että riittäisi, jos Poko hakisi vain kulttuurilehtitukea. Hänen kriitikoistaan osa kertoo, että Mäntysalo vain teeskentelee. Toiset taas sanovat, että yksi Poko-pamppu voi ollakin tätä mieltä. Muut hallituksen jäsenet kuitenkin ahnehtivat kaikki veronmaksajain rahat, jotka ovat kuviteltavissa, joten tukilobbaus jatkuu entisellään. Omavastuisuus ei kasva.

Ensimmäinen suuri uutinen Mäntysalon kaudella oli valtion yleisavustuksen nollaus. Nyt minulla olisi hyvä tilaisuus nauraa äänekkäästi paremmin ja viimeksi Pokolle. Mutta ei minua naurata. Hallitus lapioi suuria summia verovaroja valtiokirkoille, muille uskonnollisille yhdyskunnille ja lukuisille uskonnollisille järjestöille. Uskonnottomien järjestöistä Suomen Humanistiliitto r.y.:n (148540) valtion yleisavustus lakkasi 2013 ja Humanisti-lehden saama kulttuurilehtituki 2016. Prometheus-leirin tuki ry (155299) saa vielä valtionavustusta.

Kimmo Sundström