Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2023 (2.1.2024)

Vuonna 2023 rekisteröitiin kahdeksan uutta uskonnollista yhdyskuntaa ja kuusi uutta vanhojen yhdyskuntien paikallisyhteisöä/seurakuntaa.

Uudet rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

(956.154) Luxia Gift of Life
(956.891) Suomen Islamilainen Suufi Yhdyskunta
(957.386) Rastilan Islamilainen Yhdyskunta
(957.584) Ukrainan Ortodoksinen seurakunta Länsi-Suomessa
(957.661) Members Church of God International
(957.736) Suomen Elävät virrat -seurakunta
(957.778) The Keeper´s House Chapel International, Finland
(957.917) Ahmad Shah Baba Islamic Center.

Näistä toinen, kolmas ja kahdeksas ovat islamilaisia, loput kristillisiä yhdyskuntia.

Uudet vanhojen yhdyskuntien seurakunnat

Uusia, vanhojen yhdyskuntien seurakuntia rekisteröitiin kuusi:

(956.430) NÄRPESNEJDENS MISSIONSFÖRLAMLING
(956.449) Jyväskylän Reformoitu Baptistiseurakunta
(956.521) Espoon Kotikirkko
(956.598) Armon Baptistiseurakunta
(957.032) Elimkyrkan i Kvevlax
(957.318) Vammalan Helluntaiseurakunta.

Näistä ensimmäinen on Missionskyrkan i Finlandin (900.231) uusi seurakunta, kolme seuraavaa Suomen reformoitujen baptistiseurakuntien yhdyskunnan (955.886) uusia seurakuntia ja kaksi viimeistä Suomen Helluntaikirkon (900.239) uusia seurakuntia.

Vireillä olevat yhdyskuntahakemukset

Vuoden 2023 lopussa vireillä oli 14 hakemusta. Näistä yksi on vuodelta 2021, yksi vuodelta 2022 ja 12 vuodelta 2023. Hakijoista viisi on islamilaisia yhteisöjä ja yksi buddhalainen yhteisö. Mukana on myös shamanistinen yhteisö.

Lakanneet uskonnolliset yhdyskunnat

On harvainaista, että uskonnollisen yhdyskunnan toiminta lakkaa. Vuonna 2022 purkautui KOSAR ISLAMILAINEN YHDYSKUNTA, mutta vuonna 2023 yhdyskuntia ei purkautunut.

Toimintansa lopettaneita paikallisyhteisöjä/seurakuntia oli neljä:

(900.285) Pingstförsamlingen i Vålax
(900.319) Kirkkonummen vapaaseurakunta
(900.182) Jehovan todistajat – Oulun seurakunta
(900.149) Jehovan todistajat – Mikkelin seurakunta.

Vuonna 2022 purkautuivat Jehovan todistajien Turun, Seinäjoen, Kuopion, Kotkan, Kemin, Lahden, Vaasan ja Jyväskylän seurakunnat. Nyt näihin liittyivät Oulun ja Mikkelin seurakunnat eli kahden vuoden aikana kymmenen seurakuntaa on purkautunut.

Yhteensä rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli vuoden 2023 lopussa 169 (31.12.2022: 161).

Kimmo Sundström

Lue myös
Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien lukumäärät [HTML]