Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Valtion tukiaisia valtiokirkoille nipistetään (17.8.2023)

Valtiolla on hirmuinen säästötarve vasemmistososialistien pitkän hallituskauden jälkeen. Uusi oikeistososialistinen Petteri Orpon hallitus kaavailee nipistävänsä jopa valtiokirkkojen tukiaisista.

Evankelis-luterilaiselle kirkolle maksettavaa rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin kavennetaan. Näitä tehtäviä ovat yleinen hautaustoimi (ylivoimaisesti suurin tehtävä, johon kuluu yli 100 miljoonaa euroa vuodessa), vielä jäljellä olevat väestökirjanpitotehtävät ja sekä katolisen että luterilaisen miehitysajan rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Myös Suomen ortodoksisen elättikirkon valtionavustuksen kasvua hillittäisiin. Tarkoituksena on ”varmistaa” kansalaisten hyvinvointi. Avustusten korotukset on maksettu kuluttajahintaindeksin nousun perusteella. Indeksikorotuksia rajoitettaisiin vuosina 2024–2027 yhdellä prosenttiyksiköllä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuluttajahintaindeksin muutos olisi 2,5 prosenttia vuonna 2024. Isomman valtiokirkon valtionrahoitusta ja elättikirkon valtionavustusta korotettaisiin 1,5 prosenttiyksiköllä. Edellisen rahoitus olisi 124.501.000 euroa, jälkimmäisen 2.778.000 euroa. Valtion säästö edellisen osalta olisi 1.227.000 euroa ja jälkimmäisen osalta 28.000 euroa, yhteensä siis 1.255.000 euroa. Vuosien 2025–2027 taloudellisia vaikutuksia ei ole nyt mahdollista arvioida tarkasti.

Kimmo Sundström