Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2023 (15.8.2023)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi vuoden 2023 valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Avustusten hakuaika oli 1.2.2023–23.3.2023, päätökset tehtiin 20.6.2023.

Petteri Orpon uusi hallitus nimitettiin samoin 20.6.2023. Valtioneuvosto vahvisti ministeriön työnjaot samana päivänä, ja vastuuministeriksi tuli tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala. Myöntöpäätökset ovat allekirjoittaneet ratkaisijana ylijohtaja Riitta Koivosoja ja esittelijänä Hanna Kiiskinen.

Sittemmin 14.7.2023 ministerien työnjakoa muutettiin niin, että kirkollisasiat siirrettiin OKM:ssä opetusministeri Anna-Maja Henrikssonille.

Avustusten myöntöperusteet ovat samat kuin aikaisemminkin. Avustus jaetaan yhdyskunnan jäsenmäärän perusteella. Nyt käytettiin Tilastokeskuksen tilastoimia vuoden 2022 lopun jäsenmääriä. Yhdistysmuotoiset uskonnolliset yhteisöt eivät voi saada näitä avustuksia, eivät myöskään uskonnollisten yhdyskuntien paikallisyhteisöt.

Avustusta sai 29 yhdyskuntaa

Jaettavan määrärahan suuruus (524.000 euroa) oli sama kuin vuosina 2021 ja 2022. Hakemuksia saatiin 29 (2022: 26). Yhtään hakemusta ei hyljätty.

Yleisavustusten jako alkoi vuonna 2008. Määräraha oli vuosina 2008–2015 vuosittain 200.000 euroa, mutta vuonna 2016 532.000 euroa. Vuodesta 2017 lukien määrärahan suuruus on ollut 524.000 euroa.

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013), 24 (2014), 23 (2015), 23 (2016), 28 (2017), 28 (2018), 30 (2019), 31 (2020), 26 (2021) ja 26 (2022).

Vuoden 2017 lopussa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli yhteensä 129. Yhdyskuntien lukumäärä on kehittynyt näin: 142 (31.12.2018), 145 (31.12.2019), 148 (31.12.2020), 156 (31.12.2021) ja 162 (31.12.2022). 17,9 prosenttia niistä siis haki tätä avustusta.

Valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille vuonna 2023 uskonsuuntauksen mukaan
Yhdyskuntien lukumäärä Jaettu avustus yhteensä (eur) Suhteellinen osuus (%)
Kristinusko 14 399.859 76,31
Islam 11 117.096 22,35
Buddhalaisuus 4 7.044 1,34
Yhteensä 29 523.999 100,00

Vuonna 2019 avustusta saaneiden yhdyskuntien yhteinen jäsenmäärä oli 62 838, vuonna 2020 64 443, vuonna 2021 68 006, vuonna 2022 69 147 ja tänä vuonna 70 748. Kun määrärahan suuruus ei muuttunut, jako-osuus pienenee.

Suurimman avustuksen (111.215 euroa) sai Katolinen kirkko Suomessa, pienimmän (348 euroa) buddhalainen Danakosha Ling.

Yhdyskunta Jäsenmäärä 31.12.2022 Avustus (eur) Suhteellinen osuus (%)
1. Katolinen kirkko Suomessa 15 016 111.215 21,22
2. Suomen Vapaakirkko 14 379 106.498 20,32
3. Suomen Helluntaikirkko 12 623 93.492 17,84
4. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 3 998 29.611 5,65
5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta 3 627 26.863 5,13
6. Suomen Adventtikirkko 3 137 23.234 4,43
7. Helsinki Islam Keskus 3 043 22.538 4,30
8. The Islamic Rahma Center in Finland 2 011 14.894 2,84
9. Tampereen Islamin yhdyskunta 1 916 14.191 2,71
10. Suomen Baptistikirkko 1 519 11.250 2,15
11. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 210 8.962 1,71
12. Turun islamilainen yhdyskunta 1 191 8.821 1,68
13. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit 1 078 7.984 1,52
14. Finlands svenska baptistsamfund 793 5.873 1,12
15. Suomen Metodistikirkko 692 5.125 0,99
16. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta 689 5.103 0,97
17. Finlands svenska metodistkyrka 590 4.370 0,83
18. Helsingin Islam Seurakunta 475 3.518 0,67
19. Suomen evankelis-luterilainen seurakuntaliitto 440–450 3.303 0,63
20. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta 396 2.991 0,57
21. Itä-Vantaan Islamilainen yhdyskunta 357 2.644 0,52
22. Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta 317 2.348 0,45
23. Helsingin Debre Selam Medhanialem Eritrean ortodoksinen tewahdo seurakunta Suomessa 284 2.103 0,45
24. Suomen Kristiyhteisö 282 2.089 0,40
25. Uuden toivon seurakunnat 229 1.696 0,32
26. Vantaan Islamilainen Yhdyskunta 214 1.585 0,30
27. Suomen- Vietnamilainen Buddhadamma Yhteisö 144 1.067 0,20
28. Timanttipolku 71 526 0,10
29. Danakosha Ling 47 348 0,07
Yhteensä 70 748 523.999 100,00

Suomen evankelis-luterilaisen seurakuntaliiton jäsenmääränä OKM käytti lukua 446.

Suomen Adventtikirkon saaman avustuksen OKM on laskenut lisäämällä Suomen Adventtikirkon jäsenmäärään (2 917) Finlands svenska adventkyrkanin jäsenmäärän (220).

Tilastokeskus ilmoittaa tavanomaisesta poiketen Suomen evankelis-luterilaisen seurakuntaliiton jäsenmääräksi 440–450. Jäsenmäärien summassa on tässä pantu jäsenmääräksi näiden keskiarvo 445.

Vuonna 2022 yleisavustusta saaneiden listalta puuttuu nyt neljä yhdyskuntaa: Helsingin juutalainen seurakunta (2022: 7.342 euroa), As-Salaam Islamic Center & Masjid As-Salaam (4.668 euroa), Espoon Islamilainen yhdyskunta Suomessa (4.638 euroa) ja Suomen Bosnjakkien Islam-yhdyskunta (2.749 euroa). Ne eivät hakeneet avustusta.

Jako-osuus noin 7,40 euroa/jäsen

Ministeriön mukaan jako-osuus oli noin 7,40 euroa/jäsen. Jako-osuus on muuttunut näin:

Vuosieur/jäsen
2015 3,68
2016 9,94
2017 9,05
2018 8,49
2019 8,31
2020 8,15
2021 7,70
2022 7,55
2023 7,40

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat

Suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovan todistajat (jäsenmäärä 31.12.2022 16 193), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa (mormonit) (3 125) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 455) eivät halua hakea valtion yleisavustuksia. Ne katsovat pärjäävänsä omillaan. Pienemmistä yhdyskunnista tällaisia ovat esimerkiksi Suomen Bahá'i-yhteisö, Lochen Jangchup Tsemo ja Totuuden Ystävät. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 97.600 euroa (2022: 101.000 euroa).

Koska koko määräraha jaetaan aina, valtion varoja ei säästy, jos jotkin yhdyskunnat eivät hae avustusta. Seuraus on se, että avustusta saavien yhdyskuntien avustusmäärät kasvavat. Se vaihtoehto, ettei mikään yhdyskunta hakisi avustusta, on kuvitteellinen. Jos valtion rahaa on saatavissa, sille löytyy aina jokin ottaja. On yhdyskuntia, jotka jopa valittavat rahapulaansa.

Vertailua

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2023 Suomen ortodoksiselle kirkolle (53 875 jäsentä 31.12.2022; Tilastokeskus) on 2.737.000 euroa eli 50,80 euroa/jäsen. Vuonna 2018 avustus oli 44,19 euroa/jäsen, vuonna 2019 44,66 euroa/jäsen, vuonna 2020 45,89 euroa/jäsen, vuonna 2021 46,98 euroa/jäsen ja vuonna 2022 48,24 euroa/jäsen. Avustuksen määrä per jäsen kasvaa jatkuvasti, koska avustussumma kasvaa, vaikka kirkon jäsenmäärä pienenee.

Valtion yleisavustus vuonna 2023 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1 257 maksavaa jäsentä vuonna 2022) oli 50.000 euroa eli 39,78 euroa/jäsen. Yleisavustus liitolle ei määräydy jäsenmäärän perusteella ja on harkinnanvarainen.

Ateistijärjestöt, esimerkiksi tätä kotisivua ylläpitävä Pääkaupunkiseudun ateistit ry, eivät saa valtion yleisavustuksia ja toimivat omavastuisesti.

Kimmo Sundström

Lue myös
Totuuden Ystävät ei kannata valtion yleisavustusten jakoa uskonnollisille yhdyskunnille (23.6.2005)
Valtionavustusta uskonnollisille yhdyskunnille (20.12.2007)
Opetusministeriö jakoi avustuksia uskonnollisille yhdyskunnille (28.8.2008)
Uskonnolliset yhdyskunnat saivat valtion yleisavustusta (14.7.2009)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille jaettiin (24.1.2011)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2011 (11.1.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2012 (15.11.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2013 (12.10.2013)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2014 (24.6.2014)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2015 (14.7.2015)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2016 (4.11.2016)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2017 (31.8.2017)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2018 (27.6.2018)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2019 (16.5.2019)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2020 (15.4.2020)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2021 (10.8.2021)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2022 (30.11.2022)