Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Vapaa-ajattelijain liitolle 50.000 euroa valtion yleisavustusta vuodelle 2023 (30.6.2023)

Pokon (Vapaa-ajattelijain liitto; pohjoiskoreamaisuudesta) valtion yleisavustus evättiin kokonaan vuonna 2019. Vuosille 2020 ja 2021 yleisavustusta myönnettiin molemmille vuosille 30.000 euroa ja vuodelle 2022 50.000 euroa.

Avustus ei ollut hallituksen budjettiesityksessä syksyllä 2022. Eduskunta lisäsi sen joulurahoina tulo- ja menoarvioon joulukuussa (VaVM 37/2022 vp).

Liitto haki avustusta 14.3.2023, ja ministeriö myönsi sen 16.3.2023 (OKM/131/620/2023). Avustuksella voi edistää ”uskonnon ja vakaumuksen vapautta” ja se maksetaan yhdessä erässä. Selvitys avustuksen käytöstä on annettava 30.4.2024 mennessä. Avustusta ei saa siirtää eteenpäin muille toimijoille.

Avustuspäätöksen allekirjoittivat ylijohtajan sijainen, johtaja Jorma Waldén ja hallitusneuvos Hanna Kiiskinen.

Kimmo Sundström