Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Ei kulttuurilehtitukea Vapaa Ajattelija -lehdelle vuonna 2023 (11.4.2023)

Vapaa-ajattelijain liitto haki julkaisemalleen Vapaa Ajattelija -lehdelle kulttuurilehtitukea Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) 7.000 euroa, mutta tukea ei myönnetty.

Vuodelle 2022 liitto ei hakenut tätä tukea lainkaan.

Jaettava avustussumma oli 798.000 euroa, hakemuksia tuli 72 ja avustusta sai 37 printtilehteä sekä 15 verkkojulkaisua. Avustusten suuruudet vaihtelivat 5.000 eurosta 66.000 euroon. Avustusten suuruuteen vaikuttavat lehden laatu, levikki ja avustuksen tarpeellisuus.

Ateistien arvostama, Skepsis ry:n julkaisema Skeptikko-lehti sai avustusta 5.000 euroa.

Kimmo Sundström