Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2022 (4.1.2023)

Vuonna 2022 rekisteröitiin seitsemän uutta uskonnollista yhdyskuntaa ja viisi uutta vanhojen yhdyskuntien paikallisyhteisöä/seurakuntaa. Yksi uskonnollinen yhdyskunta, KOSAR ISLAMILAINEN YHDYSKUNTA, purkautui. Se rekisteröitiin 21.9.2020 ja purkautui 28.10.2022.

Uudet rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

(954.474) Abrar Islamilainen Yhdyskunta–Suomen Ale-Aba
(954.995) Uusi Tie
(955.384) Or Hatzafon Finland
(955.385) Ummah Islamilainen Yhdyskunta
(955.629) Wat Pah Buddha Metta Thammatharo Finland
(955.886) Suomen reformoitujen baptistiseurakuntien yhdyskunta, Samfund av reformerade baptistförsamlingar i Finland
(956.072) Ortodoksiset ystävät

Näistä ensimmäinen ja neljäs ovat islamilaisia, kolmas juutalainen, viides buddhalainen ja loput kristillisiä yhdyskuntia.

Uudet vanhojen yhdyskuntien seurakunnat

(954.234) United Community Church
(954.477) Betesda Church
(954.837) Betaniaförsamlingen i Sibbo–Sipoon Betania-seurakunta
(954.990) Maailman Valo
(955.678) Loimaan vapaaseurakunta

Näistä ensimmäinen on Suomen Baptistikirkon (900.079) uusi seurakunta, viimeinen Suomen Vapaakirkon (900.094) uusi seurakunta ja loput Suomen Helluntaikirkon (900.239) uusia seurakuntia.

Vireillä olevat yhdyskuntahakemukset

Vuoden 2022 lopussa vireillä oli kahdeksan hakemusta. Näistä kaksi on vuodelta 2021, kuusi vuodelta 2022. Hakijoista kuusi on kristillisiä, yksi islamilainen ja yksi shamanistinen.

Lakanneet uskonnolliset yhdyskunnat

On harvainaista, että uskonnollisen yhdyskunnan toiminta lakkaa. Viime vuonna edellä mainittu KOSAR ISLAMILAINEN YHDYSKUNTA kuitenkin purkautui.

Toimintansa lopettaneita paikallisyhteisöjä/seurakuntia oli toistakymmentä. Näistä kannattaa mainita erityisesta Jehovan todistajien Turun, Seinäjoen, Kuopion, Kotkan, Kemin, Lahden, Tampereen, Vaasan ja Jyväskylän seurakunnat, jotka kaikki purkautuivat. Yhteensä rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli vuoden 2022 lopussa 161 (31.12.2021: 155).

Kimmo Sundström

Lue myös
Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien lukumäärät [HTML]