Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2022 (30.11.2022)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi vuoden 2022 valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Avustusten hakuaika oli 17.1.2022– 1.3.2022, päätökset tehtiin 21.6.2022. Vastuuministerinä oli tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Myöntöpäätökset ovat allekirjoittaneet ratkaisijana ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja esittelijänä Hanna Kiiskinen.

Avustus jaetaan yhdyskunnan jäsenmäärän perusteella. Nyt käytettiin Tilastokeskuksen tilastoimia vuoden 2021 lopun jäsenmääriä. Yhdistysmuotoiset uskonnolliset yhteisöt eivät voi saada näitä avustuksia, eivät myöskään uskonnollisten yhdyskuntien paikallisyhteisöt.

Avustusta sai 26 yhdyskuntaa

Avustusten jakoperusteet, avustusta saaneiden yhdyskuntien määrä sekä jaettavan määrärahan suuruus (524.000 euroa) olivat samat kuin vuonna 2021. Hakemuksia saatiin 26, yhtään hakemusta ei hyljätty.

Yleisavustusten jako alkoi vuonna 2008. Määräraha oli vuosina 2008–2015 vuosittain 200.000 euroa, mutta vuonna 2016 532.000 euroa. Vuodesta 2017 lukien määrärahan suuruus on ollut 524.000 euroa.

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013), 24 (2014), 23 (2015), 23 (2016), 28 (2017), 28 (2018), 30 (2019), 31 (2020) ja 26 (2021).

Vuoden 2017 lopussa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli yhteensä 129, vuoden 2018 lopussa 142, vuoden 2019 lopussa 145, vuoden 2020 lopussa 148 ja vuoden 2021 lopussa 156. 16,7 prosenttia niistä siis haki tätä avustusta.

Valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille vuonna 2022 uskonsuuntauksen mukaan
Yhdyskuntien lukumäärä Jaettu avustus yhteensä (eur) Suhteellinen osuus (%)
Kristinusko 13 400.485 76,43
Islam 11 115.644 22,07
Juutalaisuus 1 7.342 1,40
Buddhalaisuus 1 529 0,10
Yhteensä 26 524.000 100,00

Yhdyskunta Jäsenmäärä 31.12.2021 Avustus (eur) Suhteellinen osuus (%)
1. Katolinen kirkko Suomessa 14 795 111.752 21,33
2. Suomen Vapaakirkko 14 555 109.939 20,98
3. Suomen Helluntaikirkko 12 343 93.231 17,79
4. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta 3 596 27.162 5,18
5. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 3 572 26.981 5,15
6. Suomen Adventtikirkko 2 982 24.231 4,62
7. Helsinki Islam Keskus 2 905 21.943 4,19
8. The Islamic Rahma Center in Finland 1 982 14.971 2,86
9. Tampereen Islamin yhdyskunta 1 841 13.906 2,65
10. Suomen Baptistikirkko 1 584 11.964 2,28
11. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 107 8.362 1,60
12. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit 999 7.546 1,44
13. Turun islamilainen yhdyskunta 996 7.523 1,44
14. Helsingin juutalainen seurakunta 972 7.342 1,40
15. Suomen Metodistikirkko 714 5.393 1,03
16. As-Salaam Islamic Center & Masjid As-Salaam 618 4.668 0,89
17. Espoon Islamilainen yhdyskunta Suomessa 614 4.638 0,89
18. Finlands svenska metodistkyrka 605 4.570 0,87
19. Suomen evankelis-luterilainen seurakuntaliitto 458 3.459 0,66
20. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta 396 2.991 0,57
21. Suomen Bosnjakkien Islam-yhdyskunta 364 2.749 0,52
22. Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta 312 2.357 0,45
23. Suomen Kristiyhteisö 286 2.160 0,41
24. Uuden toivon seurakunnat 248 1.873 0,36
25. Helsingin Debre Selam Medhanialem Eritrean ortodoksinen tewahdo seurakunta Suomessa 233 1.760 0,34
26. Timanttipolku 70 529 0,10
Yhteensä 69 147 524.000 100,00

Finlands svenska baptistsamfund sai vuonna 2021 tätä avustusta 6.459 euroa. Sen jäsenmäärä 31.12.2021 oli 819 jäsentä. Asianmukaisen hakemuksen tehtyään yhdyskunta olisi saanut avustusta noin 6.100 euroa. Se ei kuitenkaan hakenut avustusta.

Jako-osuus noin 7,55 euroa/jäsen

Ministeriön mukaan jako-osuus oli noin 7,55 euroa/jäsen. Jako-osuus on muuttunut näin:

Vuosieur/jäsen
2015 3,68
2016 9,94
2017 9,05
2018 8,49
2019 8,31
2020 8,15
2021 7,70
2022 7,55

Vuonna 2019 avustusta saaneiden yhdyskuntien yhteinen jäsenmäärä oli 62 838, vuonna 2020 64 443, vuonna 2021 68 006 ja tänä vuonna 69 147. Kun määrärahan suuruus ei muuttunut, jako-osuus pienenee.

Suurimman avustuksen (111.752 euroa) sai Katolinen kirkko Suomessa, pienimmän (529 euroa) buddhalainen Timanttipolku.

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat

Suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovan todistajat (jäsenmäärä 31.12.2021 16 495), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa (mormonit) (3 187) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 465) eivät halua hakea valtion yleisavustuksia. Ne katsovat pärjäävänsä omillaan. Pienemmistä yhdyskunnista tällaisia ovat esimerkiksi Suomen Bahá'í-yhteisö, Lochen Jangchup Tsemo ja Totuuden Ystävät. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 101.000 euroa (2021: noin 104.000 euroa).

Koska koko määräraha jaetaan aina, valtion varoja ei säästy, jos jotkin yhdyskunnat eivät hae avustusta. Seuraus on se, että avustusta saavien yhdyskuntien avustusmäärät kasvavat. Se vaihtoehto, ettei mikään yhdyskunta hakisi avustusta, on kuvitteellinen. Jos valtion rahaa on saatavissa, sille löytyy aina jokin ottaja. On yhdyskuntia, jotka jopa valittavat rahapulaansa.

Vertailua

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2022 Suomen ortodoksiselle kirkolle (54 976 jäsentä 31.12.2021; Tilastokeskus) on 2.652.000 euroa eli 48,24 euroa/jäsen. Vuonna 2018 avustus oli 44,19 euroa/jäsen, vuonna 2019 44,66 euroa/jäsen, vuonna 2020 45,89 euroa/jäsen ja vuonna 2021 46,98 euroa/jäsen. Avustuksen määrä per jäsen kasvaa jatkuvasti, koska avustussumma kasvaa, vaikka kirkon jäsenmäärä pienenee.

Valtion yleisavustus vuonna 2022 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1 262 maksavaa jäsentä vuonna 2021) oli 50.000 euroa eli 39,62 euroa/jäsen. Yleisavustus liitolle ei määräydy jäsenmäärän perusteella ja on harkinnanvarainen.

Ateistijärjestöt, esimerkiksi tätä kotisivua ylläpitävä Pääkaupunkiseudun ateistit ry, eivät saa valtion yleisavustuksia ja toimivat omavastuisesti.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille