Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

TUTKIMUSHAASTATTELUKUTSU (20.9.2022)

Välitän alla olevan kutsun tutkimushaastatteluun. (Ihmettelen kyllä hiukan siinä käytettyä sanaa Jumala sanan jumala tai jumalat sijasta.)

Tutkija kertoi pyynnössään minulle, että hänen tieteellisen väitöshankkeensa tarkoitus on tarkastella Jumalaan uskomattomien nuorten aikuisten ajatuksia, mielipiteitä ja kokemuksia. Kuten hän korosti, kyseessä on varsin vähän tutkittu, mutta tärkeä aihe.

Jouni Luukkainen, pj


Helsinkiläinen nuori aikuinen, osallistu tutkimushaastatteluun!

Teen väitöskirjatutkimusta helsinkiläisten nuorten aikuisten näkemyksistä uskontoon, yhteiskuntaan ja uskonnottomuuteen liittyen. Etsin tutkimushaastatteluun vapaaehtoisia osallistujia eri taustoista, eri puolilta kaupunkia. Haastateltavia etsin seuraavilla lähtökohdilla:

• Olet syntynyt vuosina 1987–2004. 2004 syntyneistä tutkimukseen voivat ottaa osaa 18 vuotta täyttäneet.
• Asut Helsingissä.
• Et usko Jumalaan.

Mikäli lähtökohdat osuvat sinuun ja olet kiinnostunut osallistumaan, voit ilmoittautua mukaan täyttämällä oheisen esitietokyselyn. Osa kyselyn täyttäneistä kutsutaan yksilöhaastatteluun. Haastatteluja järjestetään pitkin vuotta 2022, ne nauhoitetaan haastateltavan luvalla ja niihin on hyvä varata aikaa noin 75 minuuttia. Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Osallistumalla tutkimukseen olet osaltasi edistämässä suomalaista uskonnollisuuden muutoksen ja uskonnottomuuden tutkimusta. Kiitos osallistumisestasi!

Ilmoittautuminen: Esitietokysely: Helsinkiläiset nuoret aikuiset ja uskonnollisuuden muutos

Lue lisää hankkeesta: Helsinkiläiset nuoret aikuiset ja uskonnollisuuden muutos

Tiina Parkkinen
Doctoral Researcher
Study of Religions
University of Helsinki
tiina.m.parkkinen@helsinki.fi