Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

JUNES LOKKA JA SYYTTÄJÄ VASTAAN JOHANNA VEHKOO, KUNNIANLOUKKAUS. SYYTE HYLÄTTY. VIHAN JA INHON INTERNET -KIRJA. (27.6.2022)

Saate:

Yhdistyksemme julkaisee yhdistykseen kuulumattoman Raimo Toivosen kirjoituksen eräästä oikeustapauksesta. Raimon mukaan hänen myötätuntonsa on otsikossa mainitun (kirkkoon kuulumattoman) ja muutoin kuuluisan ja kiistellyn Junes Lokan puolella. Oikeudenkäynnit kuuluvat tarvittaessa yhdistyksemme toimintaan tai ainakin omaan toimintaani yhdistyksen tavoitteiden eteen, ja sikäli tämän jo yli kaksi kuukautta vanhan uutisen (Raimon hyväksymänä voimakaskin) toimittaminen oli mielenkiintoista. Maahanmuutto taas koskee yhdistystämme siksi, että ehdottomasti vastustamaamme uskontotietoa ajetaan myös maahanmuuttajien olemassaoloa hyväksi käyttäen.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


JOHDANTO

Vehkoo oli kutsunut Lokkaa rasistiksi, natsiksi ja natsipelleksi. Syyttäjä ja Lokka vaativat Vehkoolle rangaistusta. Vehkoo tuomittiin alioikeuksissa Lokan kunnian loukkaamisesta 15 päiväsakkoon ja erinäisiin korvauksiin. Korkein oikeus (KKO) hylkäsi kaikki Vehkooseen kohdistetut vaatimukset. "Haittamaahanmuuton" tarpeettomuudesta ja tarpeellisuudesta kiisteltiin. Vehkoo halusi keskustella kirjailijakunnan kiusaamisesta. Oikeudenkäynti oli alusta alkaen kiikun kaakun luontoista. Ensiksi kirjasta jotain ja sitten ripaus juridiikkaa.

Kuvassa Junes Lokka Junes Lokka

Kuvassa Johanna Vehkoo Johanna Vehkoo

VIHAN JA INHON INTERNET -KIRJA

Vehkoo (avustaja) esitteli 2.11.2016 rovaniemeläisessä kirjakaupassa kirjaansa Vihan ja inhon internet. Vihakirjaksikin kutsuttavan kirjan pääasiallinen sisältö on naisasia-aatteen ajaminen. Vihakirjassa mainitaan vähättelevässä sävyssä seuraavat "haittamaahanmuuttoa" vastustavat toimijat: Perussuomalainen puolue, UMV-lehti, Suomi ensin, Valta kuuluu kansalle, persu, Ilja Janitskin ja Jussi Halla-aho. Lokkaa ei mainita. Vihakirja vähättelee "kansallismielisten" toimijoiden, myös Lokan vakaumusta. Vähättely on moitittavaa, mutta mahtuu sananvapauden raamiin.

Kun "kansallismielisiä" toimijoita on vihakirjassa vähätelty, niin kerron piirteitä kirjan muustakin sisällöstä. Kirjassa Vehkoo haastattelee joukon muita naisasianaisia ja saa heiltä omakohtaisia kuvauksia naisten sortokohtaloista. Vehkoo varoittaa ja suojelee naisia miesten lähestymisyrityksiltä ja muilta katalilta hankkeilta. Vehkoo puolustaa vähemmistöjä ja maahanmuuttajia. Haastateltujen joukossa on sosialidemokraatteihin, vasemmistoliittoon ja vihreisiin kuuluvia naisia nimiltä ja puoluekannoilta mainiten sekä muotokuvapiirroksina. On haastateltu vihreätä kansanedustajaa Satu Hassia. Haastatteluissa mainitaan naisen sukuelimen kansanomainen lempinimike usein. Esitellään myös miehen sukuelin lempinimikkeellä ja piirroksina. Kristinuskoa kirjassa ei mainita. Islam mainitaan ja islamilaisia naisia esitetään värillisinä piirroksina. Aineisto mahtuu sananvapauden puitteisiin.

Vihakirjassa ei ole pohdinnan luontoista sisältöä, vaan lähinnä naisasiakerrontaa. Mikään ei viittaa siihen, että Lokka olisi ollut naisasiassa Vehkoon kanssa eri mieltä. Koon, ulkoasun ja tyhjien sivujen määrän puolesta kirja tavoittelee olla erikoinen ja ylellinen.

Jos vihakirja tuottaa lukijalle myönteisiä tai kielteisiä tuntemuksia, niin niistä johtuvat kunnia tai häpeä kuuluvat tekijöiden lisäksi myös kirjan taustavoimille. Niitä ovat Koneen Säätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, Feministisen ajatushautomo Hatun naiset esiin -hanke, Journalistiliitto, Tutkivan journalismin yhdistys, Kustannusyhtiö Kosmos, Painopaikka Livonia, Suomen PEN, Kirkon ulkomaanapu, Julkisen sanan neuvosto, Mainonnan eettinen neuvosto, Ville Ranta, Yle, 2018 Sarjakuva Finlandia, Nuori voima, Sos Dem puolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto, Satu Hassi, Washington DC:n Wilson Center ja Oxfordin Reuters Institute. Vehkoo ei mainitse taustavoimien joukossa yhtään suomalaista oppilaitosta.

Vihakirja ja sen esittelytilaisuuden valmisteluun liittyvä hässäkkä on Lokan ja Vehkoon välisen erimielisyyden ja vihanpidon alkuperä ja syy ja johti Vehkoon aiheuttamaan kunnianloukkausprosessiin. Haittamaahanmuutosta ja kirjailijakunnan kiusaamisesta valmistauduttiin ottelemaan kasvokkain. Lokka suunnitteli ottaa kirjakaupan esittelytilaisuuteen mukaansa yhden turvahenkilön (miehen). Vehkoo suunnitteli ottaa mukaansa viisi turvahenkilöä (naisia?). Esittelytilaisuuteen liittyi puolin ja toisin huomattavat lataukset. Esittelytilaisuus latistui, kun Vehkoo ja Lokka eivät ilmestyneet paikalle. Vehkoo ehti tuona iltana kirjoittaa ja julkaista Lokkaan kohdistuvan jo mainitun natsittelu-halvennuksen.

RIKOSLAKI 24 LUKU 9 PYKÄLÄ

Kunnianloukkaus

(Ensimmäinen momentti)

Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

(Toinen momentti)

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen. (Tämä momentti ei tule sovellettavaksi Lokan ja Vehkoon välisessä oikeudenkäynnissä.)

(Kolmas momentti)

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. (Hyväksyttävyysarviointi)

(Neljäs momentti)

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. (Hyväksyttävyysarviointi)

KUNNIANLOUKKAUSASIAN KÄSITTELY KKO:SSA (VEHKOON KANNALTA)

KKO:ssa käsittely tapahtui pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan ja kolmannen momentin mukaan. Myös neljäs momentti mainittiin tuomiossa kerran.

Lokan todettiin olevan poliitikkoon rinnastuva henkilö. Esillä olevan maahanmuuttoasian todettiin olevan yleiseltä kannalta merkittävä.

KKO totesi aluksi, että Vehkoo oli loukannut Lokan kunniaa natsittelulla ym. Prosessissa ollaan kuitenkin vasta matkalla kunnianloukkaustuomioon tai syytteen hylkäämiseen. KKO totesi, että poliitikon luontoiseen henkilöön kohdistuvan ja yleiseltä kannalta merkittävän asian kunnianloukkaussyyte ratkaistaan vasta hyväksyttävyysarvioinnissa (rajoitussäännös). Otettiin arviointiin mukaan ikään kuin uusia ulkopuolisia seikkoja. Eli selvitettiin ja huomioitiin Lokan käytös ennen julkistamistilaisuutta. Sieltä löytyi kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja huonoa käytöstä. Suhtautumista "haittamaahanmuuttoon" ei mainittu. Tekokokonaisuuden hyväksyttävyysarvioinnissa KKO totesi, että kun Lokan juuri mainittu kiihottaminen ja huono käytös huomioidaan, niin Vehkoon tekemä natsittelu mahtuu selvästi tekokokonaisuuden hyväksyttävyyden raamiin. Vehkoo sai Lokan kiihotuksen ja moitittavan käytöksen perusteella natsittelunsa anteeksi. Näin siis Vehkoo ei ollutkaan loukannut Lokan kunniaa natsittelullaan rangaistavalla tavalla vaan oli ikään kuin vain halventanut Lokkaa. KKO hylkäsi Vehkoota vastaan ajetut syytteen ja korvausvaatimukset

KKO antoi päätöksen 11.1.2022. Mietiskely ja jahkailu KKO:hon saakka vei aikaa viisi vuotta.

Asian ovat KKO:ssa ratkaisseet oikeusneuvokset Pekka Koponen, Mika Huovila, Päivi Hirvelä, Juha Mäkelä ja Eva Tammi-Salminen. Esittelijä Lauri Länsman.

Syyttäjä oli aluesyyttäjä Kirsi Männikkö. Vehkoon avustajana oli asianajaja Martina Kronström. Lokalla ei ollut avustajaa.

KUNNIANLOUKKAUSASIAN KÄSITTELY KKO:SSA (LOKAN KANNALTA)

Vehkoolla oli asianajaja. Lokalla ei ollut. Lokka jäi lakituvassa tämän vuoksi yleisesti alakynteen. Ehkei syyttäjä ajanut asiaa Lokan puolesta riittävällä kutsumuksella vaan vain viran puolesta kohtuullisen hyvin. Jos Lokkaa olisi ollut kaikessa avustamassa taitava, moitteettomasti käyttäytyvä, keski-ikäinen asianajaja, niin KKO olisi kenties jättänyt Vehkoon langettavan tuomion voimaan hyväksyttävyysarvioinnissa.

Pykälässä selitetään niukasti, mitä uutta aineistoa hyväksyttävyysarviointiin saa tuoda. Oikeuskäytäntöä ei ole. Ainakin "toisten oikeudet ja muut olosuhteet" ovat neljännen momentin mukaan otettavissa arviointiin. Uuden aineiston tuontiin ei ole ylärajaa säädetty. Eurooppakäytäntö viittaa hyväksyttävyysarviointiin. Siis harkinnan mukaan. Katson, että tämän oikeudenkäynnin hyväksyttävyysarviointiin olisi saanut tuoda ja olisi pitänyt tasapainottamiseksi tuoda myös Vehkoon taholla olevia moitittavia seikkoja.

Tuomioistuimet tutkivat vain ne asiat ja vaatimukset, mitkä niille tuodaan tutkittavaksi. Jos jotakin merkittävää on jäänyt tuomatta, niin se on voinut vaikuttaa Lokan häviöön. Syyttäjien työtaakka on tiedossa. Kiikun kaakun luontoinen tapaus tämä oli.

Vehkookin on poliitikon tyyppinen henkilö ja on maahanmuuttoon liittyvä julkkis tässäkin yhteydessä ja suunnassa. Vehkoo on lisäksi poliittis- ja julkisuusluontoinen tietokirjailija. Katson, että myös Vehkoon (natsittelun ulkopuoliset) moitittavat toimet olisi pitänyt ottaa huomioon hyväksyttävyysarvioinnissa lopputulokseen vaikuttavina seikkoina ja siis Vehkoon vahingoksi. Näin ei tehty. Mitä moitittavaa Vehkoo sitten oli tehnyt?

Lokan käytös esittelytilaisuuden valmistelussa on tutkittu hyväksyttävyysarvioinnissa huolellisesti. Vehkoon käytöksestä esittelytilaisuuden valmistelussa ei ole tietoa, koska sitä ilmeisesti ei ole tutkittukaan. Vehkoon natsittelusta noihin aikoihin on pääteltävissä, että hänelläkin oli sana hallussa ja kenties myös itsehillintä hukassa moitittavasti. Tämän verran Vehkoon moitittavasta käytöksestä on tietoa tai ainakin uskottavaa arvelua.

Vehkoon poliittis- ja julkisuusluontoisuuden vuoksi Lokkakin on voinut puolestaan käyttää kaikissa yhteyksissä Vehkoota kohtaan ronskimpaa, sananvapauden puitteissa pysyttelevää ilmaisua.

Merkittävää on se, että Lokan aikaisempi kiihottaminen huomioitiin, vaikka se oli jo kertaalleen tuomittu ja Lokka oli kärsinyt niistä saamansa rangaistuksen ja hyvittänyt teon yhteiskunnalle. Eräs tarkasti varjeltu oikeusperiaate on, että yhdestä teosta voidaan tuomita ja huomioida vain yksi seuraamus.

Vehkoon piti kokeneena tietokirjailijana varmemmin ymmärtää, mitä toisesta ei saa sanoa.

Toimittajilla ei ole ammatin perusteella eri oikeutta käyttää sanaa raskaammin. Eurooppakäytäntö toteutuu hyväksyttävysarvioinnissa silloin, kun sen edellytykset täyttyvät.

Oikeuselämässä maahanmuuton vastustamista ja puoltamista on pidettävä saman vertaisena toimintona.

Ns. naama on monenlaisessa kanssakäymisessä merkittävä seikka. Lokalla on huono naama. Vehkoolla saattaa olla eliittinaamastaan apua hienossa pöydässä. Naamat ratkaisevat pääsyn valtamediaan ja kohtelun siellä.

Hyväksyttävyysarvioinnin aineistoon liitän huomioitavaksi vielä vihakirjaan liittyvät moitittavat seikat:

Vehkoo siis mainitsee vihakirjassaan vähätellen seuraavat "kansallismieliset" tahot ja henkilöt: Perussuomalainen puolue, UMV-lehti, Suomi ensin, Valta kuuluu kansalle, persu, Ilja Janitskin ja Jussi Halla-aho. Kirja loukkaa tältä osin Lokankin edustamaa maahanmuuttovastaista kansalaisnäkemystä moitittavasti, vaikka Lokkaa ei kirjassa mainitakaan. Tilanne olisi moitittavampi, jos Lokka olisi mainittu. Vihakirja oli esittelytilaisuutta edeltävässä yhteydenpidossa keskeinen erimielisyyden aihe.

Kirjasta on otettu jo kolmas painos. Kirjaa on levitetty kirjastoihin ja yksityisille viime viiden vuoden aikana tuhansia kappaleita. Sitä mainostetaan, myydään ja luetaan edelleen. Kirja vähättelyineen säilyy hyllyillä pitkään. Julkisuuteen menevä "kansallismielisiin" kohdistuva vähättelyn määrä on suuri. Vehkoo on tällä tavoin käyttäytynyt moitittavasti myös Lokkaa kohtaan. Kirjan sisällön olisi pitänyt hienosäätöisessä hyväksyttävyysarvioinnissa vaikuttaa Vehkoolle epäeduksi.

Toivottavasti jossain myöhemmässä oikeustapauksessa nähdään täysilaajuinen hyväksyttävyysarviointi.

PROSESSUAALISIA SEIKKOJA

Syyttäjä oli virkansa velvoittamana ja Lokalle hyvää tarkoittaen ryhtynyt syyttämään Vehkoota. Esille on tullut Lokan tarve käyttää oman asianajajan palveluita.

Lokka on kuitenkin voinut luottaa kokeneen syyttäjän toimintaan. Lokka ei KKO:ssa ottanut omaa asianajajaa, eikä hänellä kenties taloutensa puolesta ollut mahdollisuuksiakaan sellaiseen ylellisyyteen. Ja tuskin hänellä myöskään oli rikkaita taustavoimia vastaamaan hänen oikeudenkäyntikuluistaan.

Kun syyttäjäkin ajoi Lokan asiaa, niin Lokkaa ei velvoitettu korvaamaan Vehkoon suurehkoja oikeudenkäyntikuluja, vaikka Lokka lopulta hävisi asian. Tämän verran onneakin Lokalla oli. Kaikki omat matkakulunsa ja muut kulunsa Lokka maksoi itse. Kansalaiskeräystä Lokan kulujen maksamiseksi ei tarvitse järjestää.

Vehkoon puolestaan pelasti ilmeisesti kaikissa oikeusasteissa se, että Journalistiliitto on sitoutunut maksamaan jäsenensä, Vehkoon, kaikki oikeudenkäyntimenot.

Käräjäoikeuden oikeudenkäynnin menojen osalta tiedetään, että Journalistiliitto on 17.4.2019 ostanut piirtäjätaiteilija Ville Rannalta Lokkaa kuvaavan pilapiirroksen 7 588,80 eurolla. Ranta on luovuttanut koko kauppahinnan kirjailija Vehkoolle. Vehkoo on maksanut sillä käräjäoikeudessa syntyneet menonsa 7 588,80 euroa.

***

Piirroksen julkistaminen liittyy ajallisesti käräjäoikeuden päätökseen (12.4.2019). Lokka voi halutessaan esittää vaatimuksia piirroksen julkistamisen johdosta. Kunnianloukkauksen syyttämismahdollisuus päättyy kahden vuoden kuluttua siitä, kun piirros on poistettu julkisuudesta. Piirros löytyy tätä kirjoitettaessa edelleen internetistä hakusanoilla "Journalistiliitto Lokka".

Journalistiliiton menettelyn esittäminen Vehkoon asiassa KKO:SSA (11.1.2022) hyväksyttävyysarvioinnissa olisi saattanut johtaa Vehkoon häviämiseen hänen asiassaan. Liitto ja Vehkoo toimivat yhdessä.

Pilapiirroksen sivulla on piirroksen julkaisijan, Journalistiliiton vaakuna ja nimi "Suomen Journalistiliitto / Finlands Journalistförbund". Vaakuna- ja nimitiedot eivät tulostu kopioon. Salailu on vilpillistä. Minä olen valokuvannut piirrossivun nimikkeineen.

MOITITTAVIEN JA KUNNIAA LOUKKAAVIEN ILMAISUJEN VALIKOIMAT

Olen kerännyt tähän valikoimat moittivia ja loukkaavia henkilöilmaisuja. Olen löytänyt niitä yleiskielestä, vihakirjasta ja omasta varastostani. Siedettäviä, sananvapauden hyväksymiä ilmaisuja ovat

 • ateisti (papista)
 • bilee-Sanna (yökerho, koronatauti)
 • haittamaahanmuuttaja
 • heppara
 • jepari
 • jumala (ateistista)
 • jumala-on-olemassa-Sauli (uudenvuoden puhe)
 • kokkari
 • kommari
 • kukkahattutäti
 • lahtari (kansanomainen ilmaus)
 • maahanmuuttaja
 • maahantulija
 • mamu
 • matu
 • pakana
 • pappi (ateistista)
 • persu
 • pillupoliisi (vanhan ajan siveyspappi)
 • polpo (poliittinen poliisi)
 • punikki (kansanomainen ilmaus)
 • sosiaalituristi
 • sovinisti
 • suvakki (suvaitsevainen)
 • trolli
 • vaihtoehtoinen (media)
 • valtavirtainen (media)
 • viherpiipertäjä
 • äärioikeistolainen

Halventavia, kunniaa loukkaavia ilmaisuja. Poliittisiin tai julkisluontoisiin henkilöihin kohdistetuissa tapauksissa ja sellaisia asioita käsiteltäessä saattaa hyväksyttävyysarviointi pelastaa loukkaajan rangaistukselta, niin kuin pelasti Vehkoonkin:

 • apina
 • fasisti
 • femakkohuora
 • haikunaama
 • huora
 • huorpukki
 • idiootti
 • kusipää
 • lutka
 • läski
 • mielisairas
 • mulkku
 • mutakuono
 • mutiainen
 • mädättäjäpapitar
 • natsi
 • natsipelle
 • neekeri, negru
 • pakana (uskovaisesta)
 • paskiainen
 • perseennuolija (suosion tavoittelija)
 • pieru
 • pissis
 • putin
 • rasisti
 • ryssä (talvi- ja jatkosodassa)
 • sirkuseläin
 • skitso
 • tsuhna (talvi- ja jatkosodassa)
 • valehtelija
 • ääliö

Raimo Toivonen
Jämsä