Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2021 (1.6.2022)

Tässä uutisessa luodaan edellisvuosien tapaan katsaus rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärämuutoksiin vuonna 2021. Lopussa on taas taulukko 20 suurimmasta tällaisesta yhdyskunnasta.

Kymmenen suurinta

Jehovan todistajat säilytti paikkansa kärjessä, joskin sen jäsenmäärä laski taas hitusen.

Katolinen kirkko Suomessa kasvaa. Maahanmuutto tuo kirkolle lisäjäseniä. Jäsenmäärä oli Tilastokeskuksen mukaan 14 795. Kirkko ohitti jäsenmäärässä Suomen Vapaakirkon, joka putosi kolmannelle sijalle. Tänä vuonna kirkon jäsenmäärä ylittänee 15 000 jäsenen rajan. Kun Jehovan todistajatkin kärsii jäsenkadosta, välimatka siihen supistuu. Nyt ero on 1 700 jäsentä.

Suomen Vapaakirkon jäsenmäärä on 14 555. Jäsenkato oli 248 jäsentä ja jatkui neljättä vuotta peräjälkeen.

Neljäntenä on Suomen Helluntaikirkko (12 343 jäsentä). Se kykenee kasvattamaan jäsenmääräänsä, ja myös uusia seurakuntia syntyy ja rekisteröidään. Ero Suomen Vapaakirkkoon on nyt 2 212 jäsentä. Näiden neljän selvästi suurimman yhdyskunnan joukkoon ei ole vielä noussut islamilaisia yhdyskuntia. Islamilaisia yhdyskuntia on lukumääräisesti paljon, noin kolmasosa kaikista yhdyskunnista. Monet niistä kasvavat. Myös uusia islamilaisia yhdyskuntia perustetaan joka vuosi.

Tilastossa tapahtuu suuri kokoluokan muutos tässä kohdassa, kun viidentenä olevan Ortodoksisen Pyhän Nikolauksen seurakunnan jäsenmäärä on vain 3 596. Yhdyskunta on Moskovan patriarkaatin alainen, hyötyy Venäjältä tulevasta muuttoliikkeestä ja kasvattaa jäsenmääräänsä.

Tilastossa kuudentena on maamme suurin islamilainen yhdyskunta, 1987 rekisteröity Suomen Islamilainen Yhdyskunta (3 572 jäsentä). Sen jäsenmäärä kasvoi vuonna 2021 13,3 prosenttia ja ylittänee 4 000 jäsenen rajan joko tänä vuonna tai viimeistään vuonna 2023. Jo tänä vuonna se ohittanee jäsenmäärässä Ortodoksisen Pyhän Nikolauksen seurakunnan.

Seitsemännellä sijalla on mormonien yhdyskunta, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa (MAP-kirkko; 3 187 jäsentä). Tämän kirkon jäsenmäärä on ollut laskeva, mutta lasku on lievää. Vuonna 2021 se putosi tilastossa yhden sijan alaspäin.

Kahdeksantena olevan Suomen Adventtikirkon Finlands Adventkyrkanin jäsenmäärä painui nyt alle 3 000 jäsenen ja oli 2 982. Jäsenmäärän lasku on lievää, mutta jatkuu vuodesta toiseen.

Helsinki Islam Keskus on tilaston yhdeksäs (2 905 jäsentä). Yhdyskunnan jäsenmäärä noussee tänä vuonna yli kolmen tuhannen.

Kymmenentenä on jo kolmas islamilainen yhdyskunta kymmenen suurimman joukossa: The Islamic Rahma Center in Finland (1 982 jäsentä).

Tilaston loppupuoli

Siirryttäessä tarkastelemaan tilaston loppupuolta (sijat 11–20) mukaan tulee myös muita uskonsuuntia kuin kristinusko ja islam. Islamilaisten yhdyskuntien jäsenmäärät kasvavat leveänä rintamana.

Sijalla 11 on Tampereen Islamin Yhdyskunta (1 841 jäsentä). Sitä seuraa sijalla 12 Suomen Baptistikirkko Finska Baptistkyrka (1 584 jäsentä).

Sen jälkeen seuraa kolme islamilaista yhdyskuntaa. Pohjois-Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan jäsenmäärä (1 107) ylittää tuhannen rajan. Sen sijaan sijalla 14 oleva Resalat Islamilainen Yhdyskunta jäi täpärästi rajan alle (999 jäsentä). Resalat on osoittanut jatkuvaa jäsenmäärän kasvua poikkeuksena vuosi 2020. Jäsenmäärä ylittänee tuhannen rajan tänä vuonna. Resalat on Suomessa harvinaisempi, shiialainen yhdyskunta. Lukija huomaa, että suurissa uskonnoissa tai filosofioissa kuten kristinusko, islam ja buddhalaisuus erilaisia haaroja on paljon. Näiden suurimpien haarojen edustajia syntyy myös Suomeen.

Turun Islamilaisen Yhdyskunnan jäsenmäärä (996) kasvaa vakaasti ja ylittänee tänä vuonna tuhannen rajan.

Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsenmäärä (972) laskee hyvin lievästi. Ensimmäisen kerran jäsenmäärä vajosi alle tuhannen jäsenen vuonna 2017.

Tilaston loppupäässä on Finlands svenska baptistsamfund (819 jäsentä) ja sen jälkeen, sijalla 18, kristinuskoon kuuluvaa metodismia edustava Suomen Metodistikirkko (714 jäsentä).

Sijoilla 19 ja 20 nähdään suurimmat buddhalaiset yhdyskunnat. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunnan jäsenmäärä on 666. Lähellä sitä on Suomalais-Thaimaalainen Buddhalainen Yhdyskunta (619 jäsentä). Suomen oloissa näitä jäsenmääriä voidaan pitää jo aika suurina.

Ainakin Suomalais-Thaimaalaisen Buddhalaisen Yhdyskunnan asemaa uhkaa niskaan hengittävä As-Salaam Islamic Center & Masjid As-Salaam (618) jäsentä. Se perustettiin vasta vuonna 2014. Vuoden 2014 lopussa jäsenmäärä oli vain 25 ja jo seitsemän vuotta myöhemmin 618.

Yleiskuva säilyy aika vakaana. Merkittävin seikka lienee islamilaisten yhdyskuntien jäsenmäärien kasvu. Nyt 20 suurimman yhdyskunnan joukossa on siis seitsemän islamilaista yhdyskuntaa ja niiden nousu jatkuu. Vuonna 2022 on jo perustettu yksi uusikin islamilainen yhdyskunta.

Buddhalaisia yhdyskuntia taulukkoon on kivunnut kaksi. Pienempiä tällaisia on niitäkin monia ja uusia syntyy.

Kaksikymmentä suurinta 31.12.2021

1. Jehovan todistajat 16 495

2. Katolinen kirkko Suomessa 14 795

3. Suomen Vapaakirkko 14 555

4. Suomen Helluntaikirkko 12 343

5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta 3 596

6. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 3 572

7. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa (mormonit) 3 187

8. Suomen Adventtikirkko 2 982

9. Helsinki Islam Keskus 2 905

10. The Islamic Rahma Center 1 982

11. Tampereen Islamin Yhdyskunta 1 841

12. Suomen Baptistikirkko 1 584

13. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 107

14. Resalat Islamilainen Yhdyskunta 999

15. Turun Islamilainen Yhdyskunta 996

16. Helsingin juutalainen seurakunta 972

17. Finlands svenska baptistsamfund 819

18. Suomen Metodistikirkko 714

19. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta 666

20. Suomalais-Thaimaalainen Buddhalainen yhdyskunta 619

Kimmo Sundström

Lue myös
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät