Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Vapaa-ajattelijain liitolle 50.000 euroa valtion yleisavustusta vuodelle 2022 (10.4.2022)

Pokon (Vapaa-ajattelijain liitto; pohjoiskoreamaisuudesta) valtion yleisavustus evättiin kokonaan vuonna 2019. Vuosille 2020 ja 2021 yleisavustusta myönnettiin molemmille vuosille 30.000 euroa.

Avustus ei ollut hallituksen budjettiesityksessä syksyllä 2021. Eduskunta lisäsi sen joulurahoina tulo- ja menoarvioon joulukuussa (VaVM 33/2021 vp).

Liitto haki avustusta 7.3.2022, ja ministeriö myönsi sen 25.3.2022 (OKM/60/620/2022). Avustuksella voi edistää "uskonnon ja vakaumuksen vapautta". Selvitys avustuksen käytöstä on annettava 28.4.2023 mennessä. Avustusta ei saa siirtää eteenpäin muille toimijoille.

Avustuspäätöksen allekirjoittivat ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja hallitusneuvos Hanna Kiiskinen.

Kimmo Sundström