Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset saivat
112 jäsenhakemusta 2021 (2.1.2022)

Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset saivat 112 jäsenhakemusta 2021 (2.1.2022)

Vapaa-ajattelijain liitolla on tällä hetkellä 20 jäsenyhdistystä. Kolme niistä ei tilittänyt lainkaan liittomaksuja vuonna 2020. Niiden toiminta on lähellä nollaa. Myös muutamien muiden jäsenyhdistysten toiminta on lähellä nollaa, vaikka muutama liittomaksu tilitettiinkin liitolle. Vuosisadan alussa jäsenyhdistyksiä oli 39.

Liiton puolesta Jori Mäntysalo tiedotti, että liiton verkkosivun kautta tehtiin vuonna 2021 yhteensä 112 jäsenhakemusta. Vuonna 2020 vastaava luku oli 120. Jäsenhakemuksia voi tehdä muutenkin kuin verkkosivun kautta.

Jäsenhakijain mediaani-ikä on 46 vuotta, jota Mäntysalo pitää korkeana.

Yhdistyksittäin jäsenhakemuksia tuli näin:

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry 34
Tampereen vapaa-ajattelijat r.y. 14
Turun Vapaa-ajattelijat r.y. 10
Oulunseudun Vapaa-ajattelijat r.y. 8
Seinäjoen Vapaa-ajattelijat r.y. 8
Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry 7
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry 6
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry 5

Muiden jäsenhakemuksia saaneiden jäsenyhdistysten sato jäi alle viiden hakemuksen.

Asiassa kiinnittää huomiota se, että vuonna 2020 liiton kolmanneksi suurin jäsenyhdistys, Kotkan Vapaa-ajattelijat r.y. (112 jäsentä), puuttuu listalta. Kun jäsenistön ikä on ennestään korkea, eikä uusia jäsenhakemuksia saada, se ennustaa jäsenmäärän vähenemistä.

Jäsenistö on hyvin keskittynyt muutamille paikkakunnille.

Liitolla ei ole jäsenrekisteriä, joka kertoisi jäsenyhdistysten jäsenten jäsenyyden kestosta. Liitto ei tarvitse tällaista tietoa, se tieto on jäsenyhdistyksillä. Kirjoittaja liittyi Lohjan seudun vapaa-ajattelijat r.y.:n jäseneksi keväällä 1977, ennen vappua.

Liiton jäsenyhdistysten yhteinen jäsenmäärä on ollut laskeva vuoden 2012 jälkeen jokaisena vuonna. Jäsenmäärä lasketaan liitolle tilitettyjen liittomaksujen perusteella. Vuoden 2021 jäsentilasto ei ole vielä valmistunut.

Kimmo Sundström