Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LISÄÄ AVUSTUKSIA USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE (11.8.2021)

Tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kautta oli ensi kertaa jaossa taas uusi avustus kaikille uskonnollisille yhdyskunnille, siis myös valtiokirkoille. Määräraha lisättiin valtion vuoden 2021 talousarvioon sen ensimmäisen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä.

Avustus on erityisavustus kesätyöntekijöiden palkkaamiseen kesällä 2021. Hakuaika oli 7.4.2021–21.4.2021.

Määräraha on 500.000 euroa. Siitä voitiin myöntää evankelis-luterilaiselle kirkolle 460.000 euroa, Suomen ortodoksiselle kirkolle 20.000 euroa ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 20.000 euroa.

Avustuksen jakopäätökset tehtiin 27.4.2021. Vastuuministerinä oli tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Päätökset allekirjoittivat ratkaisijana Riitta Kaivosoja ja esittelijänä Hanna Kiiskinen.

Avustuksen saajia oli seitsemän:

Uskonsuunnan mukaan suhteelliset avustusosuudet olivat siis: kristinusko 98,7 prosenttia, juutalaisuus 0,8 prosenttia ja islam 0,5 prosenttia.

On harvinaisempaa, että verotusoikeuden omaavat valtiokirkot saavat suoraan avustuksia OKM:ltä. Nyt valtiokirkot saivat 96 prosenttia avustussummasta. On jopa pidetty sopimattomana, että valtiokirkoille kanavoidaan veronmaksajien rahaa vielä niille annetun verotusoikeuden lisäksi. Suomen ortodoksinen kirkko saa myös valtion suoraa budjettitukea.

Esimerkiksi uskonnottomien ylläpitämillä hautausmailla on kesäisin paljonkin työpaikkoja nuorille ja muille. Näille ei kuitenkaan OKM:n avustuksia ole annettu.

Tämän avustuksen mahdollisesta jatkosta ei ole ollut keskustelua.

Kimmo Sundström