Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2021 (10.8.2021)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi vuoden 2021 valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Avustusten hakuaika oli 1.2.2021–1.3.2021, päätökset tehtiin 25.5.2021. Vastuuministerinä oli tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Myöntöpäätökset ovat allekirjoittaneet ratkaisijana ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja esittelijänä Hanna Kiiskinen.

Avustus jaetaan yhdyskunnan jäsenmäärän perusteella. Nyt käytettiin vuoden 2020 lopun jäsenmääriä. Yhdistysmuotoiset uskonnolliset yhteisöt eivät voi saada näitä avustuksia, eivät myöskään uskonnollisten yhdyskuntien paikallisyhteisöt.

Avustusta sai 26 yhdyskuntaa

Jaettava määräraha oli taas 524.000 euroa. Koko määräraha jaetaan aina. Hakijoita oli 29, mutta kolmen hakijan hakemukset saapuivat myöhässä. Niille ei myönnetty avustusta.

Yleisavustusten jako alkoi vuonna 2008. Määräraha oli vuosina 2008–2015 vuosittain 200.000 euroa, mutta vuonna 2016 532.000 euroa. Vuodesta 2017 lukien määrärahan suuruus on ollut 524.000 euroa.

Avustushakemuksia ei hyljätty muusta syystä kuin myöhästymisen takia.

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013), 24 (2014), 23 (2015), 23 (2016), 28 (2017), 28 (2018), 30 (2019) ja 31 (2020). Vuoden 2017 lopussa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli yhteensä 129, vuoden 2018 lopussa 142, vuoden 2019 lopussa 145 ja vuoden 2020 lopussa 148. 17,6 prosenttia niistä siis haki tätä avustusta.

Valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille vuonna 2021 uskonsuuntauksen mukaan
Yhdyskuntien lukumäärä Jaettu avustus yhteensä (eur) Suhteellinen osuus (%)
Kristinusko 13 414.118 79,03
Islam 11 102.067 19,48
Juutalaisuus 1 7.605 1,45
Buddhalaisuus 1 210 0,04
Yhteensä 26 524.000 100,00

Yhdyskunta Jäsenmäärä 31.12.2020 Avustus (eur) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 14 803 114.643 21,88
2. Katolinen kirkko Suomessa 14 529 112.521 21,47
3. Suomen Helluntaikirkko 12 146 94.066 17,95
4. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta 3 557 27.548 5,26
5. Suomen Adventtikirkko 3 014 25.062 4.78
6. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 3 153 24.419 4,66
7. Helsinki Islam Keskus 2 729 21.135 4,03
8. The Islamic Rahma Center in Finland 1 852 14.343 2,74
9. Tampereen Islamin yhdyskunta 1 779 13.778 2,63
10. Suomen Baptistikirkko 1 624 12.577 2,40
11. Helsingin juutalainen seurakunta 982 7.605 1,45
12. Turun Islamilainen yhdyskunta 846 6.552 1,25
13. Finlands svenska baptistsamfund 834 6.459 1,23
14. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit 815 6.312 1,20
15. Suomen Metodistikirkko 750 5.808 1,11
16. Finlands svenska metodistkyrka 614 4.755 0,91
17. Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa 583 4.515 0,86
18. As-Salaam Islamic Center & Masjid As- Salaam 552 4.275 0,82
19. Suomen evankelis-luterilainen seurakuntaliitto 468 3.624 0,69
20. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta 399 3.090 0,59
21. Suomen Bosnjakkien Islam-yhdyskunta 334 2.587 0,49
22. Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta 295 2.285 0,44
23. Uuden toivon seurakunnat 259 2.006 0,38
24. Helsingin Debre Selam Medhanialem Eritrean ortodoksinen tewahdo seurakunta Suomessa 253 1.959 0,37
25. Itä-Vantaan Islamilainen yhdyskunta 241 1.866 0,37
26. Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisten yhdyskunta 671 210 0,04
Yhteensä 68 006 524.000 100,00

Jako-osuus noin 7,70 euroa/jäsen

Ministeriön mukaan jako-osuus oli noin 7,70 euroa/jäsen. Jako-osuus on muuttunut näin:

Vuosieur/jäsen
2015 3,68
2016 9,94
2017 9,05
2018 8,49
2019 8,31
2020 8,15
2021 7,70

Vuonna 2019 avustusta saaneiden yhdyskuntien yhteinen jäsenmäärä oli 62 838, vuonna 2020 64 443 ja tänä vuonna 68 006. Kun määrärahan suuruus ei muuttunut, jako-osuus pienenee.

Suurimman avustuksen (114.643 euroa) sai jälleen Suomen Vapaakirkko, pienimmän (210 euroa) Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisten yhdyskunta.

Kaksi nimeltään hyvin samanlaista buddhalaista yhdyskuntaa meni ministeriöltä sekaisin. Sen takia Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisten yhdyskunta sai paljon pienemmän avustuksen kuin sille olisi kuulunut. Asiasta tehtiin oikaisupyyntö ministeriöön. Sen käsittely on tätä kirjoitettaessa kesken.

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat

Suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovan todistajat (jäsenmäärä 31.12.2020 16 787), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa (mormonit) (3 230) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 473) eivät halua hakea valtion yleisavustuksia. Ne katsovat pärjäävänsä omillaan. Pienemmistä yhdyskunnista tällaisia ovat esimerkiksi Suomen Bahá'í-yhteisö, Lochen Jangchup Tsemo ja Totuuden Ystävät. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 104.000 euroa (2020: noin 110.000 euroa).

Koska koko määräraha jaetaan aina, valtion varoja ei säästy, jos jotkin yhdyskunnat eivät hae avustusta. Seuraus on se, että avustusta saavien yhdyskuntien avustusmäärät kasvavat. Se vaihtoehto, ettei mikään yhdyskunta hakisi avustusta, on kuvitteellinen. Jos valtion rahaa on saatavissa, sille löytyy aina jokin ottaja. On yhdyskuntia, jotka jopa valittavat rahapulaansa.

Vertailua

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2021 Suomen ortodoksiselle kirkolle (55 618 jäsentä 31.12.2020; Tilastokeskus) on 2.613.000 euroa eli 46,98 euroa/jäsen. Vuonna 2018 avustus oli 44,19 euroa/jäsen, vuonna 2019 44,66 euroa/jäsen ja vuonna 2020 45,89 euroa/jäsen. Avustuksen määrä per jäsen kasvaa jatkuvasti, koska avustussumma kasvaa, vaikka kirkon jäsenmäärä pienenee.

Valtion yleisavustus vuonna 2021 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1 293 maksavaa jäsentä vuonna 2020) oli 30.000 euroa eli 23,20 euroa/jäsen. Yleisavustus liitolle ei määräydy jäsenmäärän perusteella ja on harkinnanvarainen.

Ateistijärjestöt, esimerkiksi tätä kotisivua ylläpitävä Pääkaupunkiseudun ateistit ry, eivät saa valtion yleisavustuksia ja toimivat omavastuisesti.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille