Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Eräiden uskonsuuntien rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat Suomessa 31.12.2018 (3.6.2019)

Päivitetty 10.6.2019

Päivitetty 15.4.2021

Päivitetty 31.12.2021

Päivitetty 8.3.2023

Alla olevaan luetteloon kerättiin perustietoja Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä bahá'í-uskonnon, buddhalaisten, hindulaisten, islamilaisten, juutalaisten, sikhiläisten, suomenuskoisten ja totuuskantaisten yhdyskuntien osalta. Luettelo kertoo yhdyskunnan nimen, rekisterinumeron, kotipaikan, ensirekisteröintipäivän ja jäsenmäärän 31.12.2018 (Tilastokeskus).

Päivityksessä 31.12.2021 tarkastelu ulotettiin 31.12.2021 asti ja jäsenmäärät päivitettiin vastaamaan tilannetta 31.12.2020.

Päivityksessä 8.3.2023 tarkastelu ulotettiin 31.12.2022 asti ja jäsenmäärät päivitettiin vastaamaan tilannetta 31.12.2021.

Tilastokeskuksen luvut perustuvat väestötietojärjestelmään (VTJ) kuuluviin henkilöihin. Joidenkin yhdyskuntien jäseninä on ulkomaalaisia, jotka asuvat ulkomailla ja joita Suomen VTJ ei laske jäseniksi. Näiden yhdyskuntien jäsenmäärät ovat siis Tilastokeskuksen kertomaa suuremmat. Esimerkkinä mainitaan tiibetinbuddhalainen yhdyskunta Lochen Jangchup Tsemo. Sen jäsenmääräksi Tilastokeskus ilmoittaa (31.12.2018) 25, yhdyskunta itse 42.

Jos jäsenmäärä on alle 20, Tilastokeskus ei ilmoita tietosuojasyistä tarkkaa jäsenmäärää. Nyt Tilastokeskus kertoi niiden kolmen yhdyskunnan osalta, joiden jäsenmäärä on merkitty nollaksi, ettei sillä ole tietoa näiden jäsenmäärästä. Apua haettiin Väestörekisterikeskukselta, joka ilmoitti, että kaikkien kolmen jäsenmäärä 31.12.2018 oli nolla.

Luettelo laadittiin uskonsuunnittain ikäjärjestyksessä ensirekisteröintipäivän mukaan. Kirjoitusasuksi valittiin täsmälleen yhdyskuntain rekisterissä oleva asu, vaikka se voi poiketa suomen kielen oikeinkirjoituksesta.

Bahá'í-uskontoiset rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2022

(1) Suomen Bahá'í-yhteisö (900.093), Helsinki, 18.9.1963, 384.
Yhteensä 1 kappale

Bahá'íden jäsenmääräksi ilmoitetaan kaikkien (20) bahá'í-yhteisöjen yhteinen jäsenmäärä 653. Suomen Bahá'í-yhteisön, joka on itsenäinen yhdyskunta, jäsenmäärä yksin on 372.

Ennen vuotta 2015 jäsenet kirjattiin automaattisesti jäsenen asuinpaikkakunnan paikallisyhteisön jäseniksi, jos tällainen paikallisyhteisö oli. Muussa tapauksessa hän kuului suoraan Suomen Bahá'í-yhteisöön. Vuonna 2015 tapahtui muutos. Kaikki uudet jäsenet liitettiin suoraan Suomen Bahá'í-yhteisön jäseniksi. Vanhat jäsenet saivat jäädä vain paikallisyhteisön jäseniksi. Muutos johtui siitä, että Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan useimmat yhdyskunnat toimivat uuden käytännön mukaisesti.

Suomen Bahá' í-yhteisön yhdyskuntajärjestyksen mukaan kaikki yhdyskunnan sekä paikallisyhteisöjen jäsenet ovat yhdyskunnan Kansallisen Henkisen Neuvoston alaisia. Tämä ei riipu siitä, kuinka DVV (Digi- ja väestötietovirasto) on jäsenen jäsenyyden merkinnyt.

Ennen vuotta 2020 Ruotsin ja Norjan kalottialueiden bahá´íta, joita Suoman VTJ ei pitänyt sisällään, kuului Suomen Bahá'í-yhteisöön, mutta käytöntö lakkasi vuonna 2020.

Tässä kirjoituksessa bahá'íden yhteismääräksi siis kerrotaan 653. Jäsenmäärä oikeuttaa sijaluvulle 20 taulukossa, joka kuvaa rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmääriä 31.12.2020 (ks. tarkemmin Uskonnollisen yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2020 (9.4.2021)).

Buddhalaiset rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2022

(1) Buddhalainen Dharmakeskus (900.013), Helsinki, 18.8.1998, 39.
(2) Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta (900.003), Turku, 29.9.1998, 666.
(3) Danakosha Ling (entiset nimet Nyingmapa-yhteisö (9.6.2005–4.2.2008) ja Danakosha Finland (5.2.2008–26.3.2018)) (900.298), Jokioinen, 9.6.2005, 47.
(4) Palpung Yeshe Gatshal Finland (900.326), Helsinki, 9.7.2007, alle 20.
(5) Soka Gakkai International Suomi (900.363), Helsinki, 10.7.2009, 67.
(6) Buddha Dhamma Ramsi (entiset nimet Buddha Dhamma Ramsi Finland (14.7.2009–26.9.2011) ja Buddha Dhamma Ramsi ry (27.9.2011–3.11.2011)) (900.364), Vantaa, 14.7.2009, 25.
(7) Lochen Jangchup Tsemo - buddhalainen yhdyskunta (900.391), Helsinki, 31.10.2012, 25.
(8) Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisuus Yhdyskunta (900.395), Vantaa, 11.6.2013, 27.
(9) Finland Pureland Learning Center (900.397), Vantaa, 20.9.2013, alle 20.
(10) Timanttipolku (900.424), Helsinki, 3.12.2014, 70.
(11) Suomalais-Vietnamilainen Buddhadhamma Yhteisö (900.434), Helsinki, 16.12.2015, 144.
(12) Suomalais-Thaimaalainen Buddhalainen Yhdyskunta (900.443), Nurmijärvi, 17.11.2016, 619.
(13) Jangchup Choeling Buddhist Centre (900.470), Kajaani, 25.8.2017, alle 20.
(14) Suomalais-srilankalainen buddhalainen yhdyskunta (950.561), Helsinki, 20.2.2020, 40.
(15) Drala Thang (952.774), Helsinki, 24.3.2021, 28.
(16) Wat Pah Buddha Metta Thammatharo Finland (955.629), Lohja, 6.10.2022.
Yhteensä 16 kappaletta

Ensimmäinen buddhalainen yhdyskunta rekisteröitiin 18.8.1998. Juuri 1990-luvun jälkipuoliskolla alkoi yhdyskuntien lukumäärän voimakas kasvu.

Opetus- ja kulttuuriministeriötä avustava kolmejäseninen inkvisitio antaa yhdyskuntahakemuksista lausunnon Patentti- ja rekisterihallitukselle. Kaikki inkvisition jäsenet ovat mitä ilmeisimmin kristittyjä.

Kirjoittajan tiedossa ei ole, että buddhalaisten yhteisöjen hakemuksia päästä yhdyskunniksi olisi suorastaan tyrmätty inkvisitiossa. Lochen Jangchup Tsemon yhdyskuntahakemus oli vireillä huomattavan kauan. Yhdyskunnan mukaan asian ratkaisua viivyteltiin toistuvasti keksimällä erilaisia syitä, mutta hylkäävää päätöstäkään ei tullut. Vuonna 2012 Päivi Räsäsen ollessa sisäministerinä, yhdyskunta kysyi, voisiko Räsänen vaikuttaa siihen, että asia ratkaistaan. Räsänen lupasi vaikuttaa asiaan. Yhdyskunnan mukaan yhdessä viikossa hakemus hyväksyttiin.

Inkvisitio antaa lausunnon ja PRH tekee päätöksen. PRH ei ole kuitenkaan koskaan poikennut inkvisition lausunnosta.

Hindulaiset rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2022

(1) Krishna-liike ISCKON Suomessa (900.019), Helsinki, 9.5.1984, 109.
(2) Sri Caitanya Sangha (900.308), Porvoo, 5.5.2006, alle 20.
(3) Suomen hindut (900.394), Helsinki, 17.5.2013, 235.
(4) Brahma Kumaris Finland (900.404), Helsinki, 4.12.2013, alle 20.
Yhteensä 4 kappaletta

Islamilaiset rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2022

(1) Suomen Islam-seurakunta (Finlandiya Islam Cemaati) (entinen nimi Suomen muhamettilainen seurakunta (24.4.1925–24.10.1963)) (900.063), Helsinki, 24.4.1925, 465.
(2) Tampereen tataariseurakunta (entinen nimi Tampereen islamilainen seurakunta (10.4.1943–22.8.2019)) (900.023), Tampere, 10.4.1943, 61.
(3) Suomen Islamilainen Yhdyskunta (900.024), Helsinki, 20.2.1987, 3 572.
(4) Suomen Islam-Keskus (900.012), Helsinki, 2.2.1994, 337.
(5) Islam ja Rakkaus (900.018), Helsinki, 17.2.1994, alle 20.
(6) Helsinki Islam Keskus (900.010), Helsinki, 10.5.1995, 2 905.
(7) Tampereen Islamin Yhdyskunta (entinen nimi Islamin Ystävällinen Yhdyskunta (16.2.1998–25.8.1998)) (900.001), Tampere, 16.2.1998, 1 841.
(8) Anjuman-E-Islahul-Muslimeen of Turku, Finland (entinen nimi Islamilainen Dawa-yhteisö (14.8.1998–8.2.2001)) (900.028), Turku, 14.8.1998, 259.
(9) Islamin Kutsu-Yhdyskunta (900.016), Helsinki, 14.8.1998, 0.
(10) Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta (900.025), Jyväskylä, 14.8.1998, 331.
(11) Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa (900.005), Espoo, 31.8.1998, 614.
(12) The Islamic Rahma Center in Finland (900.014), Helsinki, 31.8.1998, 1 982.
(13) Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta (900.027), Vaasa, 31.8.1998, 184.
(14) Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suomessa (900.004), Helsinki, 29.9.1998, 0.
(15) Suomen Bosnjakkien Islam-yhdyskunta (entinen nimi Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta (15.12.1999–15.8.2013)) (900.002), Helsinki, 15.12.1999, 364.
(16) Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta (900.248), Oulu, 10.11.2000, 1 107.
(17) Savon Islamilainen Yhdyskunta (900.247), Kuopio, 10.11.2000, 167.
(18) Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit (entiset nimet Al-Risala Islamilainen Yhdyskunta (8.8.2001–20.6.2004), Resalat Islamilainen Yhdyskunta (21.6.2004–13.10.2004)) (900.021), Vantaa, 8.8.2001, 999.
(19) Suomen Shiiamuslimit (900.278), Helsinki, 24.3.2004, 24.
(20) Islamic Multicultural Da´wah centre (900.299), Helsinki, 28.6.2005, 260.
(21) Imam Ali Islamilainen Yhdyskunta (900.304), Vantaa, 3.4.2006, 20.
(22) Pohjois-Karjalan Islamilainen Yhdyskunta (900.306), Joensuu, 18.4.2006, 54.
(23) Helsingin Islam Seurakunta (900.309), Helsinki, 2.6.2006, 464.
(24) Salon Islamilainen Yhdyskunta (900.325), Salo, 13.6.2007, 91.
(25) Kainuun Islamilainen Yhdyskunta (entinen nimi Kainuun Islamilainen Yhdyskunta Suomessa (15.2.2008–9.3.2017)) (900.334), Kajaani, 15.2.2008, 193.
(26) Turun Islamilainen Yhdyskunta (900.348), Turku, 17.6.2008, 996.
(27) Suomen Marokkolaisten Isläämilainen Yhdyskunta (900.355), Helsinki, 18.11.2008, 53.
(28) Muslimikodin Yhdyskunta (900.356), Helsinki, 4.12.2008, 215.
(29) Tariq Al-Hidaya (Johdatuksen tie) Islamilainen yhdyskunta (900.361), Helsinki, 2.4.2009, 60.
(30) Helsingin Muslimit (900.389), Helsinki, 14.9.2012, 142.
(31) Jaferia Islamilainen Yhdyskunta (900.390), Helsinki, 24.10.2012, 27.
(32) Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta (900.393), Turku, 17.5.2013, 312.
(33) Suomen Islamilainen Uskonto ja Kulttuuri yhdyskunta (900.399), Helsinki, 23.10.2013, 41.
(34) Imam Sadeqin islamilainen yhdyskunta (900.401), Tampere, 29.10.2013, 263.
(35) Vantaan Islamilainen Yhdyskunta (900.406), Vantaa, 23.12.2013, 199.
(36) Suomen Kaukasialaisten Isläämiläinen Yhdyskunta (900.407), Helsinki, 21.1.2014, 23.
(37) As-Salaam Islamic Center & Masjid As-Salaam (entinen nimi Vantaan Islamilainen Keskus (6.3.2014–26.8.2014)) (900.409), Vantaa, 6.3.2014, 618.
(38) Minhaj-ul-Quran International Finland (MQIF) (900.413), Helsinki, 9.6.2014, 26.
(39) Ikhlas (900.414), Espoo, 16.6.2014, alle 20.
(40) Rovaniemen Islamilainen Yhdyskunta (900.425), Rovaniemi, 15.12.2014, 48.
(41) Ahmadiyya Muslimi Jamaat Suomi (900.430), Helsinki, 12.5.2015, 155.
(42) Al-Furqaan-islamilaisen tiedon ja hyvinvoinnin edistämiskeskus (entinen nimi Al-Furqaan-islamin ja arabian opetuskeskus (27.11.2015–6.2.2018)) (900.433), Helsinki, 27.11.2015, 69.
(43) PAK-FIN Islam Kulttuuri Keskus (900.435), Helsinki, 15.3.2016, 35.
(44) Itä-Vantaan Islamilainen Yhdyskunta (900.436), Vantaa, 15.3.2016, 269.
(45) Suomen Islamilainen Diyanet Yhdyskunta-Finlandiya Diyanet Islam Cemaati (entinen nimi Suomen Diyanet Yhdyskunta – Finlandiya Diyanet Cemaati (26.10.2016–23.2.2017)) (900.442), Helsinki, 26.10.2016, 605.
(46) Al-Falah islamilainen yhdyskunta (900.445), Helsinki, 21.12.2016, 23.
(47) NUUR Islamilainen yhdyskunta (Nuur) (entinen nimi NUUR Isalmilainen yhdyskunta (Nuur) (29.5.2017–9.8.2017) (400.463), Helsinki, 29.5.2017, 127.
(48) Kokkolan Islamin yhdyskunta (400.493), Kokkola, 10.4.2018, 21.
(49) Imam Hossain islamilainen yhdyskunta (400.500), Jyväskylä, 21.5.2018, 70.
(50) Albanialainen Islamin Kulttuurikeskus Dituria (900.522), Helsinki, 30.4.2019, alle 20.
(51) Salaama center (950.896), Kouvola, 5.5.2020, alle 20.
(52) Islamilainen monikulttuurinen yhdyskunta (950.952), Lahti, 30.5.2020, 41.
(53) KOSAR ISLAMILAINEN YHDYSKUNTA (951.498), Helsinki, 21.9.2020, 20. Purkautui 28.10.2022.
(54) Iiman Islamilainen yhdyskunta uy (952.789), Helsinki, 25.3.2021, alle 20.
(55) Mikkelin Islamilainen Yhdyskunta (953.339), Mikkeli, 9.7.2021, 29.
(56) Hidaaya Masjid Malmi Yhdyskunta (953.588), Helsinki, 10.9.2021, 30.
(57) Abrar Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ale-Aba (954.474), Helsinki, 17.2.2022.
(58) Ummah Islamilainen Yhdyskunta (955.385), Helsinki, 24.8.2022.
Yhteensä 57 kappaletta

Juutalaiset rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2022

(1) Helsingin juutalainen seurakunta (900.065), Helsinki, 19.12.1918, 972.
(2) Turun juutalainen seurakunta (900.060), Turku, 6.3.1919, 94.
(3) Juutalainen uskonnollinen yhdyskunta Guul Gol (900.447), Helsinki, 9.1.2017, alle 20.
(4) Or Hatzafon Finland (955.384), Turku, 24.8.2022.
Yhteensä 4 kappaletta

Sikhiläiset rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2022

(1) Suomen Gurdwara Yhdyskunta (900.095), Helsinki, 8.5.1998, 0.
(2) Suomen Sikhit (900.417), Helsinki, 14.7.2014, 24.
(3) Suomen Sikhiläinen Gurudwara (900.496), Vantaa, 3.5.2018, 31.
Yhteensä 3 kappaletta

Suomenuskoiset rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2022

(1) Karhun kansa (900.405), Vaasa, 17.12.2013, 62.
Yhteensä 1 kappale

Totuuskantaiset rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2022

(1) Totuuden Ystävät (900.011), Helsinki, 21.1.1958, alle 20.
Yhteensä 1 kappale

Vuonna 2022 nähtiin hyvin harvinainen tapaus, kun KOSAR ISLAMILAINEN YHDYSKUNTA (951.498) purkautui 28.10.2022.

Luettelo sisältää 87 yhdyskuntaa, kaikki ei-kristillisiä. Yhteensä rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli 31.12.2022 162.

Kimmo Sundström