KIRKKO EROAA VALTIOSTA VAPAAEHTOISESTI (1.4.2019)


Turun ja Suomen arkkipiispa Tapio Luoma ilmoitti varhain tänä aamuna, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on päättänyt luopua erityisasemastaan ja siirtyä yksityiseksi yhdistykseksi. Perusteluissaan arkkipiispa viittasi kirkon imagoon, joka on viime vuosina kärsinyt nimenomaan valtionkirkon asemansa vuoksi. Virallinen eroamispäivämäärä on ajoitettu pääsiäiseen (21.4.2019), koska tuolloin Jeesus kirkon opetusten mukaan vapautui kaikista maallisista sidoksistaan. 

Tunnettua on, että valtionkirkon piirissä on vallinnut vaikeita sisäisiä erimielisyyksiä, koska se on joutunut samanaikaisesti sekä miellyttämään kansaa että puolustamaan omia kristillisiä oppejaan. Kirkon viestintäjohtaja Tuomo Pesonen kommentoi näitä erimielisyyksiä toteamalla, että suomalaisen yhteiskunnan arvot ovat vieraantuneet kirkon arvoista. Esimerkkinä hän mainitsi, että ”Suomen kansan enemmistö ei enää usko, että Sodoman synti tulee Saatanasta” - ja että tämän vuoksi kirkon ja maallisen yhteiskunnan välillä on kestämätön ristiriita, jonka vuoksi kirkon on pakko irtautua valtiosta säilyttääkseen imagonsa. 

Kirkko on myös kieltäytynyt ottamasta jatkossa vastaan minkäänlaista valtionapua, ja tässä se on seurannut muun muassa bahailaisten ja Jehovan Todistajien esimerkkiä. 

Evankelis-luterilaisen kirkon eron myötä jää kysymykseksi, mikä tulee olemaan maan toisen valtionkirkon, Suomen ortodoksisen kirkon asema. Ortodoksit ovat Suomessa verraten pieni vähemmistö, ja mikäli he olisivat maan ainoa valtionkirkko, asetelma näyttäisi perin oudolta. Ortodoksit ovat myös tähän asti saaneet moninkertaisesti enemmän valtionapua per yksittäinen jäsen kuin evankelisluterilainen kirkko. 

Avoimeksi kysymykseksi jää myös yleinen hautaustoimi, jonka valtiovalta on toistaiseksi jättänyt kirkon tehtäväksi. Mahdollisesti tulemme jatkossa siirtymään kunnallisiin hautausmaihin, kuten useissa muissa Euroopan maissa on käytäntönä. 

Uskonnonopetus kouluissa jää myös ongelmaksi, koska evankelis-luterilaisella kirkolla ei enää ole mitään erityisasemaa. On tiedettyä, että esimerkiksi Vapaa-ajattelijain liitto on vaatinut elämänkatsomustiedon avaamista kaikille (siis myös kristityille) – jolloin tästä tulisi kaikille oppilaille pakollinen katsomusaine. Tässä kohdin vapaa-ajattelijat ovat selkeästi ajaneet ennemmin kristittyjen ihmisoikeuksia kuin ateistien ja uskonnottomien ihmisoikeuksia – koska on yleisessä tiedossa, että kirkko voi jopa epävirallisen valta-asemansa kautta sanella, minkälaista opetusta kirkon jäsenille kouluissa annetaan. 

Todennäköisintä onkin, että valtion ja kirkon välinen ero tulee johtamaan naapurimaamme Ruotsin kaltaiseen tilanteeseen, jossa kaikille opetetaan pakolla ”uskontotietoa” kristillisen näkökulman mukaisesti – ilman mitään mahdollisuutta kieltäytyä. Tämä tulee merkitsemään vuosikymmenien aikaisen, pääasiassa vapaa-ajattelijoiden harjoittaman sitkeän ihmisoikeustyön valumista hiekkaan.

Janne Vainio


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?