Sääntömuutos

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN 15.5.2000 HYVÄKSYMÄT SÄÄNTÖMUUTOKSET

4 § Jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä ja toimintaohjeita.

Yhdistyksen jäsenistö jakaantuu kahteen jäsenluokkaan: A- eli varsinaisiin jäseniin, joilla on täydet jäsenoikeudet sekä K- eli kannattajajäseniin, joilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus sekä oikeus saada jäsenmaksun vastikkeena Vapaa Ajattelija —lehti, muttei muita oikeuksia. Molemmille jäsenluokille määrätään oma jäsenmaksunsa.

5 § Maksut

Jäseneksi hyväksytyt maksavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden jäsenluokittain päättää yhdistyksen syyskokous.

6 § Maksuista vapauttaminen

Hallitus voi kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä vapauttaavarsinaisen tai kannattajajäsenen jäsenmaksunsa suorittamisesta esimerkiksi sairauden, työttömyyden ynnä muun sellaisen syyn perusteella./span>

10 § Kokoukset

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai milloin sellainen on lain mukaan pidettävä. Kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä jäsenille henkilökohtainen kirje. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Marras-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus;
  2. hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi;
  3. päätetään toimihenkilöiden palkkioista;
  4. toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali;
  5. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali;
  6. toimitetaan mahdollisten toimikuntien vaali;
  7. toimitetaan kahden (2) varsinaisen ja kahden (2) varatilintarkastajan vaali;
  8. päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

Tammi-maaliskuun aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. hallituksen kertomus kuluneelta kalenterivuodelta;
  2. luetaan tilintarkastajain lausunto kuluneelta varainhoitokaudelta;
  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;
  4. keskustellaan ja päätetään mahdollisesti muistakin esille tulevista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

* * *


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?