takaisin otsikoihin

 

Tunnustuksettomista hauta-alueista

Eläkeläisen numerossa 7/2006 (s. 15) Esa Ylikoski kirjoitti uskonnottomista ja kuolemasta.  Evankelis-luterilaisten seurakuntien perustamia tunnustuksettomia hauta-alueita (tai hautausmaita) ei voida pitää valtiovallan arvostuksen osoituksena uskonnottomia kohtaan kuten Ylikoski kirjoitti.

Vanhastaan seurakuntien hautausmailla on ollut alueita, ns. koilliskolkkia, joihin uskonnottomia haudattiin.  Usein nämä alueet ovat vieläkin havaittavissa.  Seurakunnat ovat kuitenkin jo vuosikymmeniä toteuttaneet käytäntöä, jossa seurakuntalaiset ja uskonnottomat haudataan yleensä siihen järjestykseen, jossa he sattuvat hautapaikan lunastamaan.  Hautapaikankin saa lunastaa vasta, kun henkilö on kuollut.

Nyt 1.1.2007 seurakunnille pakollisiksi tulevat tunnustuksettomat hauta-alueet ovat valtiovallan ja kirkon keksintöä.  Uskonnottomien etujärjestöt vastustivat niitä (mm. http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kannanottoja/liitonlausunto.html). Uskonnottomien käsitys hautausmaatoimen järjestämisestä on pääpiirteittäin tämä:

1. Seurakunnat, kunnat, yhdistykset ja muut nykyisin hautausmaita ylläpitävät tahot jatkavat ylläpitoa kuten tähänkin saakka;
2. Valtiokirkkojen saama osuus yhteisöveron tuotosta (2006: 1,94 prosenttia), jota kirkko väittää käyttävänsä hautausmaiden ylläpitoon, tulee poistaa.  Valtio voi halutessaan avustaa hautausmaiden yläpitäjiä muulla tavoin.  Tähän saakka valtio ei ole avustanut yksityisten hautausmaiden ylläpitäjiä;
3. Mitään olemassa olevia hautausmaita ei siirretä kunnille;
4. Tulevaisuudessa perustetaan ensiksi 19 maakuntapääkaupunkiin uudet kunnalliset hautausmaat ja sen jälkeen kunnalliset hautausmaat sellaisille alueille, joiden yhteinen asukasluku ylittää 30 000 asukasta;
5. Palvelutuottajien välillä vallitsee kilpailu.  Sen seurauksena tuotetaan palvelukirjo, joka vastaa paremmin asiakkaiden toiveisiin, parantaa palveluiden laatua ja alentaa niiden hintoja.

Esityksen tarkoituksena on säilyttää hautausmaiden monimuotoisuus (raskaasti hoidetut ja luonnonmukaiset, suuret ja pienet, julkiset ja yksityiset, arkku- ja muut hautausmaat jne.), tukea valinnanvapautta sekä huolehtia kustannustehokkuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.  Suomi maallistuu ja tällainen järjestely on sen myötä kaikkien helpompi hyväksyä.  Se säästää resursseja ja tarjoaa nykyistä enemmän vapautta.

Kimmo Sundström
kimmo.sundstrom@visuverkko.fi

Kirjoitus lähetettiin Eläkeläinen-lehdelle 24.11.2006.  Lehti lupasi julkaista sen numerossaan 1/2007, mutta näin ei tapahtunut.