takaisin otsikoihin

Opettaja 12/2017 (16.6.2017)/Keskustelua

Pykälää aikuisten perusopetuksesta muutettava

Aikuisille tai oikeammin oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään perusopetuslain pykälässä 46. Maahanmuuttajien suuren opetuksen tarpeen takia tämä opetus uudistetaan 1.1.2018. Silloin tulee voimaan pykälän muutos, jossa säädetään opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Samalla otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat.

Pykälän alun luetteloa opetukseen sovellettavista perusopetuslain säännöksistä ei ole päivitetty lakiin uusia säännöksiä lisättäessä. Pykälän käyttö on siksi mielivaltaista. Esimerkiksi, kun luettelosta on nimenomaisesti suljettu pois perustava säännös, että opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa, pitääkö silti tai saako edes opetussuunnitelmassa määrätä kodin ja koulun yhteistyön järjestämistavasta? Luetteloa olisikin täsmennettävä.

Pykälää olisi samalla muutettava myös yhdenvertaisuuden vuoksi. Luettelon säännöksiin olisi viitattava tekstein, jotka antaisivat alaikäiselle opiskelijalle puhe- ja päätösvallan opiskelustaan. Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoillahan on puhe- ja päätösvalta, vaikka he aloittavat opintonsa vuotta nuorempina. Miksi oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksessa opetuskielen valitsee huoltaja, kuten oppivelvollisten opetuksessa, eikä opiskelija, kuten toisen asteen koulutuksessa?

Muutos olisi erityisesti opiskelijain uskonnonvapauden vaatima, sillä alaikäinen opiskelija saisi silloin itse tehdä sellaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan valinnan, jonka hänen uskonnollinen asemansa sallii. Miksi pakollisen kurssin valitsemismahdollisuuden käyttää huoltaja, kun lukiossa kahden pakollisen kurssin valitsemismahdollisuuden käyttää opiskelija?

Jouni Luukkainen
Matematiikan dosentti