takaisin otsikoihin

Voisiko opettaa uskontokritiikkiä? (Helsingin Sanomat 30.10.2010)

Opetusministeri Henna Virkkunen hylkäsi etiikan oppiaineena (HS Kotimaa 23. 10.). Parempi ehdotus olisikin ollut filosofia etiikka sisältönään, sillä se olisi taannut oppiaineelle tunnustuksettoman luonteen ja itsenäisen aseman. 

Samassa yhteydessä Virkkunen kaavaili opetussuunnitelma-asiana yläluokille kaikille yhteistä "maailmanuskontojen" opetusta. 

Kaavailulla on jälkensä kirkon ja uskonnonopettajain liiton lausunnoissa. Se ei tarkoittaisi lisäystä historian ja maantiedon opetukseen, vaan kyseessä olisi uskonnonopetus uskontojen tieteellisestä todellisuuskäsityksestä poikkeavine todellisuuskäsityksineen ja uskonnollisine etiikkoineen. 

Elämänkatsomustiedon oppilaiden pakottaminen uskonnon opetukseen olisi kuitenkin vastoin ateistien perus- ja ihmisoikeuksia. Siksi kaavailu on torjuttava. Edes perustuslain säätämisen järjestyksessä säädetty vanha uskonnonvapauslaki ei pakottanut uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oppilaita uskonnonopetukseen. 

Perusopetuslain muutos tavallisen lain säätämisen järjestyksessä ei kävisi, saati pakottamisen toteuttaminen vielä alemmalla opetushallituksen vastuulla olevien opetussuunnitelman perusteiden tasolla. 

Yhtä hyvin voisin itse ehdottaa kaikille pakollista ateistisen uskontokritiikin opetusta, vieläpä jokaisen uskonnollisen väitteen yhteydessä. Mutta se toki olisi uskovien perus- ja ihmisoikeuksien vastaista. Uskontokritiikkiä ei ole edes peruskoulun elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteissa. 

Mutta jos uskontoja tupataan, se olisi sinne lisättävä. 

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun ateistit