takaisin otsikoihin

Opetus ei saa olla tunnustuksellista  (Aamulehti 25.7.2010)

ETIIKKA. Opetusministeriön asettama työryhmä ehdottaa peruskoulun luokille 7-9 uutta etiikka-oppiainetta. Työryhmä esittää, että etiikkaa voidaan opettaa joko osana oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusryhmien opetusta tai kaikille katsomusryhmille yhteisesti. 

Minun on painokkaasti huomautettava, että mahdollinen yhteisesti opetettava etiikka voidaan hyväksyttävästi rakentaa vain tunnustuksettomalle, uskonnoista riippumattomalle pohjalle. 

Uskonnottomien vanhempien uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattoman lapsen pakottaminen osallistumaan uskontojen todellisuuskäsityksiin nojautuvaan etiikan opetukseen olisi vastoin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vanhemmille takaamia oikeuksia. 

Piispa Matti Repo (Sunnuntaivieras, Al 18.7.) arveli, että ehkä (yhteinen) etiikan opetus nojautuisi kristilliseen kulttuuriin. Tätä kaipaustaan hän perusteli väittämällä, että ilman uskonnollista arvoperustaa on etiikalle vaikea osoittaa yhteistä kiinnekohtaa. Kirjoituksesta voisi päätellä, että tähän arvoperustaan kuuluisi usko kristinuskon jumalaan. Usko jumaliin ei ole yhteinen arvo. 

Yhteinen arvoperusta on kuitenkin ihmisoikeusetiikassa, sillä uskoisin Revonkin puolestaan tunnustavan tämän etiikan oikeutuksen eikä väittävän, että se olisi uskovien ihmisoikeuksien vastaista. 

Tuleehan myös vaikkapa kirjallisuuden opetuksessa varmaankin esille eettisiä kysymyksiä, joita tutkitaan silloin tietysti tunnustuksettomasti, mitä tuskin Repokaan pitää uskonnonvastaisuutena. 

JOUNI LUUKKAINEN
puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun ateistit ry