takaisin otsikoihin

Kirkkoon kuulumaton siunattava hautaan vain eri pyynnöstä  (Helsingin Sanomat 4.5.2010)

Kirkkohallitus on antanut kirkolliskokouksen kevätistunnolle lakiehdotuksen, joka lopettaisi kirkkoon kuulumattoman henkilön kuolinpesän kirkollisverovelvollisuuden. 

Ruotsin kirkon mallista löytyisi myös oikeudenmukainen tapa korvata kirkon menettämiä verotuloja. 

Kirkkoon kuulumattomalle tulisi toimittaa hautaan siunaaminen vain vainajan kirjallisesta toivomuksesta. Tällöin kirkolla olisi oltava oikeus vaatia vainajan kuolinpesältä toimituksesta maksu.


Jouni Luukkainen
puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun ateistit ry.

HUOM. Sanan "Ruotsin" edeltä toimitus oli poistanut tekstin "Perustelujen mukaan tähänastinen verovelvollisuus on koettu epäoikeudenmukaiseksi. Voin vahvistaa. Vertailuksi esitetystä". Yhdessä toimituksen kanssa poistimme "toivomuksesta"-sanan perästä tekstin "ja vain kirkon kannalta erityisestä syystä"; kyseessä on Ruotsin kirkon tiukka muotoilu, ja Suomessa kirkko ilmaisisi harkintavaltansa mahdollisesti lievemmin.