takaisin otsikoihin

Voisin ihmetellä Jaskarin puheita (Ilkka 10.8.2009)

Ilkan artikkelissa 22.7. elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyjen korjaantumisesta Seinäjoella perusopetusjohtaja Jari Jaskari kertoo, että jatkossa kouluunilmoittamislomakkeeseen halutaan oppilaan kaikkien huoltajien allekirjoitukset. 

Tämän taustaksi kerron, että korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen 25.11.2004 mukaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattoman lapsen toinen huoltaja ei toisen huoltajan vastustaessa voi pätevästi ilmoittaa lasta uskonnonopetukseen ja että mahdollisen ilmoituksen uskonnonopetukseen on tällöin oltava oppilaan kaikkien huoltajien allekirjoittama, kuten päätöksen käytännön tulkintaa ohjaa Opetushallitus vuonna 2006 antamassaan tiedotteessa sekä eduskunnan apulaisoikeusmiehelle tästä tiedotteesta antamassaan lausunnossa. 

Sellaisen ilmoituksen puuttuessa koulun on opetettava lapselle elämänkatsomustietoa, tai jos opetusryhmää ei tällöin kuitenkaan synny, sijoitettava lapsi muuhun (kuin katsomusaine)opetukseen tai ohjattuun toimintaan. Koulun tulee tiedottamisvelvollisuutensa tähden tämä oppilaan huoltajille selkeästi ilmoittaa. 

On huomattava, että tähän ei tarvita yhdenkään huoltajan allekirjoitusta, saati kaikkien. Huoltajien ei tarvitse olla yksimielisiä, ja huoltaja saa olla vetäytyväkin vaikka sosiaalisten paineiden tähden; silti lain pitää taata lapsen se etu, että hän uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomana säästyy uskonnonopetukselta. 

Seinäjoella koulun tiedottaminen on erityisen tärkeää, koska tähänastisten lomakkeiden tiedotukset ovat väärin olleet vuonna 2003 vanhentuneiden lakien mukaiset, ja onhan huoltajille silloin korjaukseksi kerrottava, mikä on voimassaolevien lakien nykytulkinnan mukainen käytäntö. 

En tiedä, mitä Jaskari tarkoittaa viittauksellaan (Ilkka 25.7.) kanteluni toimimisesta uskonnonopetuksen eduksi. Pelkään kuitenkin pahaa. Tarkoittaako hän, että uusissa lomakkeissa vaietaan elämänkatsomustiedon opetuksen lähtökohtaisesta asemasta? Tai että siitä kerrotaan kyllä, mutta pienellä kirjasinkoolla ja huoltajat epätietoisiksi jättävällä tavalla? 

Voisin ihmetellä, miksi Jaskari ei ole huolestunut siitä, että ortodoksiseen kirkkoon kuuluvan lapsen huoltajille ei lomakkeessa ole tarjottu näille kuuluvaa oikeutta valita evankelis-luterilainen opetus, ja miksi hän ei valita, että koulu jää tällöin epätietoiseksi huoltajien tahdosta. Laajassa kunnassa ortodoksisen opetuksen järjestäminen lienee myös haaste, mutta ei hän sitäkään esiin nosta.


Jouni Luukkainen
puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun ateistit ry
Helsinki