takaisin otsikoihin

Uusi lomake suunniteltava huolella (Pohjalainen 4.8.2009)

Pohjalainen kertoi 22.7., kuinka elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyt Seinäjoella korjaantuvat. Uusi lomake lapsen ilmoittamiseksi kouluun on kuitenkin suunniteltava huolella. 

Lakien vallitsevan tulkinnan mukaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas voi osallistua uskonnonopetukseen jos ja vain jos siitä on oppilaan kaikkien huoltajien allekirjoittama ilmoitus. Olisi mielestäni hyvä, jos tällaiselle ilmoitukselle olisi erikseen aivan omat allekirjoituskohtansa. 

Muutoin kunnan on sijoitettava oppilas elämänkatsomustiedon opetukseen tai opetuksen jäädessä järjestymättä muuhun opetukseen (ei kuitenkaan uskonnon) tai ohjattuun toimintaan. Tähän taas ei tarvita yhdenkään huoltajan allekirjoitusta, eikä sitä varten varsinkaan saa vaatia oppilaan kaikkien huoltajien allekirjoitusta. Ilmoitusvelvollisuuden suunta on päinvastainen, koululta huoltajille. 

On erityisen tärkeää, että juuri Seinäjoella tiedotetaan huoltajille elämänkatsomustiedon opetuksen lähtökohtaisuudesta korjaukseksi siihen, että tähänastiset lomakkeet ovat tiedottaneet uskonnonopetuksen lähtökohtaisuudesta, joka kuitenkin kumoutui jo vuonna 2003. 

Olen hiukan huolestunut Seinäjoen peruopetusjohtaja Jari Jaskarin näkemyksestä (Pohjalainen 30.7.), että lomakkeen kritiikkini toimisi uskonnonopetuksen eduksi. Onko hänellä siis ollut aikomus laatia uusi lomake niin, että se esimerkiksi vaikenisi elämänkatsomustiedon opetuksesta kokonaan tai yrittäisi oikeudetta pakottaa huoltajat yksimielisiksi kaikesta? 

Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat on tasavertaisuuden ja lomakkeen huolellisen laatimisen motivoinnin tähden syytä ottaa huomioon vastaavalla tavalla eli siis tarjota oppilaan huoltajille mahdollisuus yhteisesti allekirjoittaa ilmoitus oppilaan osallistumisesta evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. 

Lopuksi totean, että kahdessakin Pohjalaisen pääkirjoituksessa tarkasteltu ministeri Henna Virkkusen esille ottama kaikille pakollinen uskontotiedoksi naamioitu uskonnonopetus rikkoisi ateistivanhempien ihmisoikeuksia. Lohduton seuraus siitä olisi päätös pidättyä lasten hankkimisesta.


Jouni Luukkainen
puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun ateistit ry